Епихарм

От Уикицитат

Епихарм (ок. 550-450 г.пр.н.е.) е древногръцки писател и философ, един от първите автори на комедии.


  • Нищо не струва този, комуто не завиждат.