Направо към съдържанието

Елизе Рьоклю

От Уикицитат

Елизе́ Рьоклю́ (фр.Jean Jacques Élisée Reclus, 1830-1905) е френски географ и социолог, убеден вегетарианец и анархист. Член на Първия комунистически интернационал, участник в Парижката комуна 1871 г., пътешественик и автор на 19-томен труд "Земята и хората: Всеобща география".


  • Историята е само география на времето, както географията е само история в пространството.


  • Да се издаде световна география може би изглежда твърде смело начинание, но то се оправдава от забележителните успехи, постигнати в последно време и продължаващи да се реализират в научното завоевание на нашата планета. — из предисловие към първия том на "Земята и хората:Всеобща география"


  • Бих искал да опиша всички страни на земята и да ги представя пред очите на читателя така, като че ли сам съм ги обходил и лично съм се запознал с различните страни, но за един отделен човек Земята е почти безкрайна и аз съм принуден да възпроизвеждам огромно голичество земни картини с помищта на други пътешественици. Между другото съм се старал да не следвам сляпо моите пътеводители, а да проверявам техните описания и разкази с непрекъснато четене, като привеждам чуждите думи едва след старателно обсъждане и съпоставяне с представите за живата природа. — из предисловие към първия том на "Земята и хората:Всеобща география"


  • Но самата природа постоянно се променя, а заедно с нея и хората, които тя храни. Вътрешните движения ту издига, ту спускат планини; преминаващите води свличат земята и я отнасят в морето; теченията поронват скали и изграждат архипелази; животът кипи във вълните и непрекъснато изменя повърхността на земята; самите хора - чрез земеделието, промишлеността, търговските пътища - изменят вида и първичните условия на континентите, на които живеят, и в същото време не престават да се изменят сами вследствие на преселението и смесването на народностите. Подвижността на всичко, което ни обкръжава, е безкрайна, но въпреки това трябва да дадем някаква представа за нея - да изобразим не само първичната среда, но и изменящата се среда. — из предисловие към първия том на "Земята и хората:Всеобща география"