Елена Блаватска

От Уикицитат

Тайната доктрина[редактиране]

За Православието [1][редактиране]

 • «…моите книги са написани не срещу религията, не против Христа, а против страхливото лицемерие на онези, които са убивали, изгаряли са хора на кладите в името на Всемогъщия Син Божи, започвайки да правят това практически веднага след като Той умря на Кръста за цялото човечество и особено за падналите жени и всички онези, които са се отклонили от правия път – и всички зверства са били извършвани в Негово Име!» (Из писмо до Надежда Фадеева, 1877).
 • «…Къде е истината – и що е истина?» – запитал Пилат Христа преди 1877 години. Къде е тя? Аз, бедната грешница, също задавах този въпрос и никъде не намерих отговор. Навсякъде само измама, неправда, жестокост - печално наследство на юдейската Библия, което обременява християните и поради което половината християнски свят буквално е задушил учението на самия Христос. Разберете: аз не говоря за нашето руско православие. В моята книга то никъде не се споменава. Аз веднъж завинаги съм се отказала от опитите да го анализирам, защото искам да запазя едно, макар и малко, кътче от душата ми, в което още не е проникнало съмнението - чувство, което аз гоня от себе си с всички сили. Огромното мнозинство от православните са искрени; вярата им може да е сляпа, невежествена, но тя води народните маси към доброто. И макар нашите свещеници ("поповете") често да са пияници и крадци, а понякога просто глупаци - все пак вярата им е чиста и не може да не води към добро. Учителят признава това. Той казва, че единственият народ на света, чиято религия не е спекулация, са православните...» (Из писмо до Надежда Фадеева, 1877).
 • «…Ние само оскърбяваме Бога с вярата си, че можем да убиваме, да обиждаме околните, да вършим много други ужасни неща и да възлагаме отговорността за всичко това върху и без това претоварените плещи на Исуса Христа…» (Из писмо до Надежда Фадеева, 1877).
 • «…Той ни показа пътя, но не в синагогите или храмовете, както това правеха фарисеите, а в своя собствен Храм, тоест в дълбините на нашето собствено сърце, на сърцето на всеки от нас. "Нима не знаете, че сте Храм Божи?" - питаше св. Павел. Постарайте се да изкупите греховете си, като вършите добро, не с безполезно разкаяние, а с делата си, и тогава наказващият закон няма да ви докосне…» (Из писмо до Надежда Фадеева, 1877).
 • «Вие няма да намерите в тази книга [«Разбулената Изида»] нито една дума срещу Руската Православна Църква. Ще попитате защо? Защото Вашата църква е най-чистата и най-истинната <...> В руската Православна Църква е здраво заложено зърното на Божествената Истина, само че е заровено в самата й основа; то не може да бъде намерено на повърхността…» (Из писмо до Надежда Фадеева, 28 октомври 1877).
 • «Вие не сте съвсем права, приятелко моя, когато казвате, че аз само "гледам" Христа, а сърцето ме принадлежи на Буда. Аз гледам право в очите Христа, също както гледам в очите Гаутама Буда. Това, че единият от тях е живял преди 25 века, а другият - преди 19, няма никакво значение. И в двамата аз виждам все същия Божествен Дух, недостъпен за обикновените сетива, но ясно усещан от мен.

Аз не обичам, за разлика от догматиците, да налагам на когото и да било, а особено на вас, своите идеи. Но ако Вие великодушно ми позволите да разкрия пред Вас душата си, аз ще я разкрия докрай, както ще трябва да го направя пред самите Христос и Буда, когато с помощта на духовното развитие и с дела, а не с думи, ще ги срещна някога в по-добрия свят…» (Из писмо до Надежда Фадеева, 28 октомври 1877).

 • «…За мен догмите на християнството, будизма и брахманизма просто не существуват. Нито Христос, нито Буда, нито Кришна на индусите никога не са проповядвали нито една догма <…>, освен една най-велика истина: «Възлюби своя «Бог» повече от себе си и «брата си като самия себе си. (Извинете ме за измененията, които съм допуснала в текста.)… » (Из писмо до Надежда Фадеева, 28 октомври 1877).
 • « …аз се изказвам не против Христа или Буда, а против изобретените от хората догмати. Будизмът учи, че Царството Божие и Нирвана могат да бъдат заслужени с дела, а не с празни думи. Той учи, че между съда на Бъдещето и Незнайния Бог няма друг посредник, освен нашите собствени постъпки. Христос за нас, Буда – за будистите, но и двамата са учели слепите да виждат истината, обаче апостолите на Христа и Буда са изкривили много от онова, което са казали техните учители, като едните са направили това поради своята духовна и физическа слабост, а другите, например папството, поради своята зла воляи егоистични амбиции…» (Из писмо до Надежда Фадеева, 28 октомври 1877).
 • «…Освен това, в «Изида» няма нито една дума срещу Христа, нищо освен огромно уважение, почитание и преклонение…» (Из писмо до Надежда Фадеева, 21 февруари 1880).
 • «…Ето защо аз казвам на християните: ако вярвате във вашия Христос, живейте така, както е живял Христос, и бъдете подобни на Христа, а не на Папата или на Лутер. Аз говоря по същия начин и с будистите, като им посочвам примера на Гаутама Буда, най-големия философ на света, и им доказвам, че никой не е провъзгласявал по-нравствено учение, по-етично, по-практично, единственото, което води човечеството тук, на земята, към щастие и мир, в тази обител на сълзите, а не към хипотетичните божествени небеса...» (Из писмо до Негово височество княз А.М.Дондуков-Корсаков, генерал-губернатор на град Одеса, Херсонска губерния и пр., Бомбай, 1 март 1882).
 • «…аз никога не съм се отричала от Христа – аз отричам християнството на поповете, които са били и си остават лъжци и лицемери, пъхащи си носа в политиката. Още повече, аз не съм се отричала от руското християнство, за което знам твърде малко, но винаги съм била против еврейското християнство, което е пълно с идолопоклонство и лицемерие и е прогнило до мозъка на костите си; и аз се сражава на живот и смърт с всичките техни Армии на Спасението, техните мисионери-"Тартюфовци", които превръщат своите Библейски Дружества в ресторанти и барове, които превръщат най-свещените понятия в паравани за прикритие на мръсните си политически и търговски интриги...…» (Из писмо до княз А.М.Дондуков-Корсаков, Адиар, Мадрас, 7 август 1883).

Източници[редактиране]

2 Тайната доктрина Астрала 2005 ISBN: 9545620161

Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Елена Блаватска