Долни Раковец

От Уикицитат

Местен диалект[редактиране]

A

Аждер – смел, решителен: он е голем аждер

Алалем – като чели, изглежда: ти алалем забрави

Б

Бандера – стълб

Басамаци – дървени стълби

Безер ме е – неудобно ми е, срам ме е

Безердисвам се – засрамвам се

Бендисвам – харесвам

Берде – глинена стомна с отверстие

Биркам – гоня някого, карам го да върви бързо

Боксус – човек на когото не му върви и пречи на другите

Бронзуло – топче от фъшкии

Бръбошка – изпражнение от овца

Брълив – ненормален, щур човек

Бумбак – дълбока яма, излак

В

Вадим – поливам

Вариво – ястие със зеле

Вария – много голям чук

Вертене – цъвти: вретени пшеницата

Войца – гледачка на бебе

Вреви – говори силно, врява

Вретище – чувал

Връчва – голям глинен съд

Връши – прави: Нищо не връши – нищо не прави, това връши работа – може да се използва

Г

Гуняви се – разваля се, става лошо времето: гунчви се – колебае се, притеснява се

Д

Да се доврандише – да се оправи, да се подобри

Детето дуби – стои без да пада

Джаде – шосе

Довръши се – вече няма какво да се прави

Допата – някога, по късно

Дрънчи – проси

Дубалкя – детска проходилка

Е

Ексик – по малко е, не достига

Ж

Жамби се – с изкривена устна

Жмичка – криеница

Жмучка – примигва

Жмучка – шум от скъсана мокра обувка

Жмярки – пръжки от претопена сланина

Жужел – охлюв

З

Загрезнало се е – изобилие от плодове и зеленчуци като реколта

Зайре – продукти за храна, реколта

Залипна ми – задавих се

Залудо – напразно

Залуна се – отклони си вниманието

Залунах се – забравих, разсеях се

Залупци – дървена кутия с капак за храна

Заноси – зеене, викане: не се заноси – не викай

Зацуцуем – не разбирам

Зуница – небесна дъга

Зуница – цветен пояс

И

Изаляви – да не стане добре, да не се получи

Изведох пилета – излюпиха се пилета

Изливих – сбърках, грешка

Измазули се – изпускам от ръка

Изпапури – да удари силно с дърво

Илиджия – който хитрува при игра, не спазва правилата

Илиджуем – хитрувам

К

Каил съм – съгласен съм, готов съм

Кваца – излюпва пилета

Квачка – кокошка

Килна се – падна, наклони се

Кине се – къса се

Клабуци – мехури при потъване на нещо

Клапушка – звънче на животно

Клензам – подскачам на един крак

Кльоцка, криви – куца

Клюмча – разклащам течност

Комка – причастие след постене

Кросник – метален клин, забит в оста на биволска кола за да не се вади колелото

Кръкори, кръчка – къркори

Л

Лебеди – докосвам леко, предпазливо

Лизгар – права лопата

М

Максус – нарочно

Менекше – теменужка

Млатим – бия, удрям

Мочам – ходя по малка нужда

Мочка – урина

Мръва човек – нищо човек

Мръвка – нещо малко

Н

Навали – натисни

Навръвям – нанизвам

Навунявил се – с настръхнали коси

Надкаруем се – съревновавам се при хвърляне

Накидах се – изцапах се

Нане – бете

Напоречки – удрям

Напупил се – надупил се

Натръгни си панталона – вдигни си панталона

Натъртил се – надупил се

Наукома – наслука

Нашло та зашло – който има нещо необходимо, но проявява каприз

Не се замлатуй – не се занасяй

Немукает – от немарливост

О

Оглавник –пособие за впрягане на главата на животно

Одмет има – върши се нещо добре

Одонат – откъм другата страна

Окам – казвам, викам, извиквам

Оклещи се – озъби се

Оклямбуцил – отчаян, обезверен

Олънгана – стара метла

Омаш – тояга

Онодем – правя

Опинци – цървули, обувки

Оправен – който се справя добре

Опрегач – за омотаване

Оратим – говоря

Оратиме – говорим

Отимам – защитавам

Ошутим – оставям животно без рога

П

Пеняви се – ядосва се

Погима се кравата – подуване от вредна храна

Подвеска – за връзване

Помоча се – напика се

Порече се – размисли, промени си мнението, отказа се

Прашулче – малка мотичка за прашене

Пръпешка се – животно когато се търкаля в прахта

Пръчи – стърчи

Пуганец – мишка

Пулъпаз – широка плетена кошница за дрехи

Р

Развръшим – отваряне на зимнина, консервирано

Разклюмчвам – разбивам

Разкоч – крачка

Разрига се –

Разтока – прът на каруца между двата коня

Разтремагам – отлагам

Разтръка му се – дотегна му

Разфуча се – ядоса се

Раставе човек – който върши всичко лесно, оправен

Ремичка – кожена връзка за опинци

С

Сандардисвам – притеснявам, смущавам

Свирам се – скитам безцелно, безгрижно

Секне се – чисти си носа

Сецам – дърпам

Сецнах се – ставно изкривяване, прищипване на нерв

Склопотишем – да поставя нещо на тясно, без изход

Смука – шумоли

Стави се – съединява се: стави се с лоши хора – сприятелява, събира се с лоши хора

Сулиндар – ледена висулка или сопол

Сумна се – сви се, намаля

Сумурко – сополко, сополанко

Суникакъв – некачествен, недобър

Т

Таксират – съдба

Трати го – събори го

Тумани – дебели панталони

У

Угарям – загарям

Умачиня се – вмъква се

Умъкни – обуй, вмъкни, облечи

Урда – извара

Урнебес – на посоки, хаотично

Урсус – лош, неприятен, носещ неприятности

Ф

Фука – прониква студен въздух

Фуфури – пришки, обриви

Ц

Цицалче – животно, което още бозае

Ч

Чамбуджак – много бързо, кратко

Час – по някое време, по късно

Че ме покесери – ще ми се кара много

Чокам – яздя

Чокуш – на гръб, на рамене

Чомбас – върху главата

Ш

Шака – шепа

Шатри – върви като патица

Шашав – луд

Шефелкя – говор на човек без зъби

Шефелкя – фъфли

Шликам – удрям с камшик

Шугав – красив

Шупи се – свива устни

Щ

Щаворец – плъх