Джевдет Чакъров

От Уикицитат
Направо към навигацията Направо към търсенето

Джевдет Чакъров е министър на околната среда и водите от ДПС.

От него[редактиране]

  • "Имайки предвид общественото предназначение и напредналата фаза на обекта и естеството на допуснатите нарушения, както и практическата невъзможност за възстановяване на предишното състояние, считам за нецелесъобразно прилагането на принудителни мерки като спиране на строителството и предписания за разрушаване на вече построеното." - казано в народното събрание по повод незаконния лифт до Седемте рилски езера, март 2008
  • "Във връзка с това въпросите ми към Вас са: първо, какво е изпълнението на индикатора с резултат към 1 юли 2013 г., тоест шест месеца преди края на програмата и каква е стойността на населението, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците? Очаквате ли в края на 2013 г. да се достигне до заложения брой жители? Какво е изпълнението на индикатора за изпълнение към 1 юли 2013 г., тоест шест месеца преди края на програмата и колко са изградените и завършените регионални системи за управление на отпадъците? За изграждането на колко интегрирани системи за управление на отпадъците има сключени договори за финансиране по оперативната програма към 1 юли 2013 г.? По колко от тези договори вече е стартирало строителството и реализацията на тези системи? Колко са изградените и завършените регионални депа за отпадъци към 1 юли?"- казано в народното събрание относно изпълнение на Приоритетната ос 2 – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма „Околна среда“.