Направо към съдържанието

Дейвид Хороуиц

От Уикицитат

Дейвид Джоуъл Хороуиц (англ. David Joel Horowitz, 1939) е американски консервативен писател и публицист и политически активист от еврейски произход


 • Аз нямам проблем с преподавателите от левицата. Проблем е, ако те внасят политическия дневен ред в класната стая. Пропагандата е форма на проповядване – не на учение.
  I have no problem with professors being left-wing. The problem is if they bring political agendas to the classroom. Advocacy is a form of preaching -- not teaching.


 • Бил съм също така атакуван от моите опоненти като някой който иска да изчисти факултетите от леви професори. Това не е истина. Първата разпоредба на Хартата на академичните права е, че никой професор не може да бъде назначаван или уволянван заради неговите политически възгледи. Никога не съм призовавал за изхвърляне на професор заради неговите политически възгледи, нито бих го направил.
  I have also been attacked by my opponents as someone seeking to purge university faculties of leftist professors. This is false. The first provision of the Academic Bill of Rights is that no professor should be hired or fired because of his or her political views. I have never myself called for the firing of any professor for his or her political views, nor would I.


 • В резултат на усилията на Америка за прилагане на идеалите на равенство и свобода, чернокожите в Америка са най-свободните и най-богатият черни хора навсякъде по лицето на земята, включително и сред всички народи, които са управлявали от чернокожи.
  As a result of America's efforts to realize the ideals of equality and freedom, blacks in America are now the freest and richest black people anywhere on the face of the earth including all of the nations that are ruled by blacks.


 • Вместо да обучават студентите, тези професори се опитват да ги индоктринират.
  Instead of educating students, these professors are trying to indoctrinate them.


 • Израел е канарчето в мината. Това, което се случва с Израел, в крайна сметка ще се случи с Америка.
  Israel is the canary in the mine. What happens to Israel will eventually happen to America itself.


 • Ключът към манталитета на левицата е, че тя съди себе си по своите най-добри намерения, а своите опоненти – включително и главата на Америка – по техните най-лоши дела.
  A key to the mentality of the left is that it judges itself by its best intentions, and judges its opponents - America chief among them - by their worst deeds.


 • Когато училищата произвеждат студенти, които са се научили да мислят в ляво или в дясно, те не мислят за себе си.
  When schools produce students who learned to think on the left or on the right, they're not thinking for themselves.


 • Можем да се доверим на нашите лекари, че ще бъдат професионалисти и ще служат на своите пациенти без оглед на политическите или религиозните им убеждения. Но вече не можем да се доверим на нашите професори, че ще направят същото.
  We can trust our doctors to be professional, to minister equally to their patients without regard to their political or religious beliefs. But we can no longer trust our professors to do the same.


 • Можете да споменете името ми във всеки коридор на всяка една академична институциия и пред вас винаги ще има хора с пяна на уста.
  You could mention my name in any hallway in any academic institution and you would have people foaming at the mouth.


 • Не може да се поддържа мир с някой, който иска да ви убие.
  There can be no peace with someone who wants to kill you.


 • Палестинската автономия не може да бъде променяна или реформирана отвътре. Това е корумпирана терористична полицейска държава. Всяко предизвикателство към терористите, които я управляват, ще бъде безмилостно потискано. Искреният интерес на много палестинци към мира беше убит през годините точно поради тази причина.
  The Palestine Authority cannot be changed or reformed from within. It is a corrupt terrorist police state. Any challenge to the terrorists who run it will be ruthlessly suppressed. Many Palestinians genuinely interested in peace have been assassinated over the years for that very reason.


 • Политика залага на победата. Ако не спечелиш, няма успееш да наложиш своите принципи в практиката. Затова, намери начин да спечели или излез от битката.
  Politics is about winning. If you don't win, you don't get to put your principles into practice. Therefore, find a way to win, or sit the battle out.


 • През последните тридесет години, като се започне с постановяането на правото на неприкосновеност на личния живот в решението на Върховния съд по делото "Роу срещу Уейд", левицата води систематична атака срещу конституционните основи на нацията.
  For thirty years, beginning with the invention of a privacy right in the Supreme Court decision Roe v. Wade, the Left has been waging a systematic assault on the constitutional foundation of the nation.


 • Социализмът на практика не работи. Но той никога не би могъл и да работи, защото се основава на погрешни схващания за човешката психология и обществото и на грубо непознаване на човешката икономика.
  In practice, socialism didn't work. But socialism could never have worked because it is based on false premises about human psychology and society, and gross ignorance of human economy.


 • Терористите и тоталитарните радикали се разглеждат като борци за социална справедливост. Израелците и американците – като нацисти.
  Terrorists and totalitarian radicals are lionized as fighters for social justice. Israelis and Americans are condemned as Nazis.


 • Това е човешкото желание да ни бъдат разказвани лъжи, които да ни държат в такова примитивно морално и социално отношение, в каквото сме. … Убеден съм, че една лъжа, основана на човешките желания, е достатъчно силна като причина за убийство.
  It is the human wish to be told lies that keep us as primitive morally and socially as we are. (...) I am persuaded that a lie grounded in human desire is too powerful for mere reason to kill.


 • Това, което левите казват, звучи много добре, но на практика работи много зле.
  What the left says sounds very good but, in practice, it works out very badly.


 • Тук въпросът не е дали всеки студент е с промит мозък, а дали това е уместно.
  The issue here isn't whether every student is brainwashed, it's whether it is appropriate.


 • Университетът не е политическа парития, а образованието не е индоктринация.
  A university is not a political party, and an education is not an indoctrination.