Направо към съдържанието

Даниил Заточник

От Уикицитат

Даниил Заточник (XII-XIII в.) е литературен псевдоним на неизвестен древноруски писател и просветител, роден в южния Переяславл. Предполага се, че именно на него принадлежат две близки по текст произведения: "Молението на Даниил Заточник" и "Словото на Даниил Заточник". По някои откъслечни сведения става ясно, че княз Юрий Долгорукий го е заточил на езерото Лача, Архангелска област, откъдето идва и прозвището му.


 • Безумните нито ги орат, нито ги сеят, ами сами се раждат.
  Безумных ни орют, ни сеют, но сами рождаются.


 • Богатият навсякъде е познат и в чужда страна си има приятели, а бедният и в своята си страна е ненавиждан.
  Богатый муж везде знаем и на чужой стороне друзей имеет, а бедный и в своей стороне ненавидим ходит.


 • Всеки е хитър и мъдър за чуждата беда, ама да се оправи в своята не може.
  Всякий человек хитр и мудр о чужой беде, а о своей не может смыслить.


 • Глупаците не ги коват, не ги отливат, ами се раждат сами.
  Дураков ведь не куют, не отливают, но они сами родятся.


 • Девицата погубва красотата си в блудство, а мъжът мъжеството си - в кражби.
  Девица губит красоту свою блудом,а мужчина мужество - воровством.


 • Златото се пробва в огън, а човекът – в бедствия.
  Злато искушается огнем,а человек – напастьми.


 • Както на псетата и прасетата не им трябва злато и сребро, така и на глупавия не му трябват мъдри думи.
  Как псам и свиньям не надо злата и серебра, так глупому - мудрых слов.


 • Колкото в разкапан мях ще налееш вода, толкова и безумния ще го научиш.
  Как в утлый мех воду лить, так безумного учить.


 • …Както пчелата: навеждайки се над различните цветя, събира мед в пити, така и аз от много книги съм събирал сладостта на думите; и смисъла им съм събирал, като морска вода в мях.
  …Как пчела:припадая к разным цветам, собирает она мед в соты, так и я по многим книгам собирал сладость слов и смысл их собрал, как в мех воды морские.


 • По-добре да се надяваш на Бога, отколкото на княза.
  Лучше надеяться на Бога, нежели на князя.


 • По-добре е да слушаш спор между умни, отколкото наставления на глупави.
  Лучше слушать спор умных, нежели наставления глупых.


 • Поучѝ мъдрия и той още по-мъдър ще стане.
  Наставь премудрого, и он еще мудрее станет.