Годишнина — Юбилей

От Уикицитат
  • Годишнината от любовта е тържество на любовта, доверието, приятелството, толерантността и твърдостта. Редът се променя за всяка следваща година.Пол Суини