Великолепната седморка

От Уикицитат
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Великолепната седморка

Великолепната седморка (The Magnificent Seven) е американски филм, класически уестърн от 1960 година.


Диалози[редактиране]

 • Крис:   Това е работа за шестима мъже, които да наглеждат селото южно от границата.
  О'Райли:   Колко е противникът?
  Крис:   Трийсет дула.
  О'Райли:   Възхищавам се на представата ви за честно съотношение, господине.
  Chris:   There's a job for six men, watching over a village, south of the border.
  O'Reilly:   How big's the opposition?
  Chris:   Thirty guns.
  O'Reilly:   I admire your notion of fair odds, mister.


 • Хиларио:   Дори да имаме оръжия, ние знаем да сеем и отглеждаме царевица, но не знаем да стреляме.
  Старият мъж:   Тогава се научете. Или ще загинете!
  Hilario:   Even if we had the guns, we know how to plant and grow, we don't know how to kill.
  Old Man:   Then learn, or die!


 • Старият мъж:   Те всички са фермери. Фермерите не говорят за нищо друго, освен за торове и жени. Никога не съм споделял ентусиазма им относно торовете. Що се отнася до жените, станах безразличен към тях, когато навърших осемдесет и три.
  Old Man:   They are all farmers. Farmers talk of nothing but fertilizer and women. I've never shared their enthusiasm for fertilizer. As for women, I became indifferent when I was eighty-three.


 • Чико:   Села като това си измислят песен за всяко голямо събитие, което се случва. И я пеят с години.
  Крис Адамс:   Мислиш ли, че си струва?
  Чико:   А ти не мислиш ли?
  Крис Адамс:   Въпросът опира само да знаеш как да стреляш с пистолет. И нищо повече.
  Чико:   Ей, как можеш да говориш така. Пистолетът ли е всичко, което имаш? Наистина ли? А? Наистина ли?
  Вин:   Да, така е. Всичко. След време може да се обръщаш към барманите и играчите на фараон по име – може би към двеста. Стаи под наем, в които да живееш – пет стотин. Храната, която ядеш в евтините закусвални – хиляда! Дом – не! Жена – не! Деца – никакви! Изгледи за бъдещето – нула. Пропуснах ли нещо?
  Крис:   Да. Места, с които си свързан – николко. Хора, които са свръзани с теб – николко. Хора, на които правиш път – николко.
  Лий:   Преглътнати обиди – николко Врагове – няма.
  Крис:   Никакви врагове?
  Лий:   Живи.
  Чико:   Я, тази аритметика ми харесва.
  Крис:   И аз я харесвах – на твоите години.
  Chico:   Villages like this they make up a song about every big thing that happens. Sing them for years.
  Chris Adams:   You think it's worth it?
  Chico:   Don't you?
  Chris Adams:   It's only a matter of knowing how to shoot a gun. Nothing big about that.
  Chico:   Hey. How can you talk like this? Your gun has got you everything you have. Isn't that true? Hmm? Well, isn't that true?
  Vin:   Yeah, sure. Everything. After awhile you can call bartenders and faro dealers by their first name – maybe two hundred of 'em! Rented rooms you live in – five hundred! Meals you eat in hash houses – a thousand! Home – none! Wife – none! Kids... none! Prospects – zero. Suppose I left anything out?
  Chris Adams:   Yeah. Places you're tied down to – none. People with a hold on you – none. Men you step aside for – none.
  Lee:   Insults swallowed – none. Enemies – none.
  Chris Adams:   No enemies?
  Lee:   …Alive.
  Chico:   Well. This is the kind of arithmetic I like.
  Chris Adams:   Yeah. So did I at your age. • [Брит току-що е свалил галопиращ е бандит от коня му с един-единствен точен изстрел.]
  Чики:   Това беше най-страхотният изстрел, който някога съм виждал.
  Брит:   Беше най-лошият. Целех се в коня.
  [Britt has just shot a fleeing bandit off his horse]
  Chico:   Ah, that was the greatest shot I've ever seen.
  Britt:   The worst! I was aiming at the horse.


 • Крис:   Ти забравяш нещо. Ние сключихме договор.
  Вин:   Едва ли някой съд ще приведе в действие такъв договор.
  Крис:   Точно за това трябва да го спазваш.
  Chris:   You forget one thing. We took a contract.
  Vin:   It's sure not the kind any court would enforce.
  Chris:   That's just the kind you've got to keep.


 • Крис:   Продължавай напред, Лий. Не дължиш никому нищо.
  Лий:   Освен на себе си.
  Chris:   Go ahead, Lee. You don't owe anything to anybody.
  Lee:   Except to myself.


Външни препратки[редактиране]