Направо към съдържанието

Бион

От Уикицитат

Бион Бористенит или още Бион от Бористенос (ок.325-250 г.пр.н.е.) е древногръци писател и философ-циник, роден по северното крайбрежие на Черно море, около устието на река Бористенос (днешен Днепър). Известен е най-вече с остроумните си и точни коментари.


 • Разбирането превъзхожда всички останали добродетели толкова, колкото зрението - всички останали сетива.
 • Веднъж Бион бил в морето в компания от съмнителни хора, когато попадат в ръцете на пирати. Останалите се безпокоят: "Погубени сме, ако ни познаят." На което Бион отговаря: "А аз съм погутен, ако не ме разпознаят."oтносно един богат скъперник — според записаното от Диоген Лаертски
 • Бион държи на принципа, че: "Отличителното качество на приятелите е простотата."oтносно един богат скъперник — според записаното от Диоген Лаертски
 • Некрасивата жена ще ти бъде наказание, а красивата - всеобщо достояние.
 • Добрите роби са свободни, но лошите свободни хора са роби на много страсти.
 • Неплешивият се гневи не по-малко от плешивия, когато му скубят косите.
 • Колко глупаво е от страна на владетеля да скуби косите си от мъка, като че ли плешивостта може да е лекарство срещу тъгата.
 • Безполезно е в мъка да си скубем коси - с плешивост тъгата няма да я излечим.по Цицерон, из Тускуланска беседа
 • Не бива да се хули старостта - та ние самите бихме се радвали да доживеем до старост.
 • В младостта може да се отличим с мъжество, но в старостта е необходим зрял разум.
 • Момчетата хвърлят камъни по жабите за забавление, но жабите загиват не за забавление, ами съвсем на сериозно.цитирано от Плутарх в "Моралия"
 • Пътят до ада е лесен за извървяване - в повечето случаи хората го преминават със затворени очи.
 • Най-голямото нещастие е неумението да се понася нещастие.
 • Завистливецът е нещастен или когато него го постигне нещастие, или когато на някой друг му провърви.
 • Най-тревожен е този, който най-много жадува за благоденствие.
 • Любовта към парите е метрополията на всички злини.записано от Стобей
 • Не той се е сдобил с богатство - богатството се е сдобило с него.записано от Диоген Лаертски, oтносно един богат скъперник
 • Не скъперника владее богатството, а богатството - скъперника.
 • Скъперниците толкова много се грижат за богатството си, сякаш е тяхно собствено, но толкова малко се въпзолзват от него, сякаш е чуждо.
 • С шегата трябва да се отнасяш много внимателно. Могат и да не те разберат правилно.
 • Царството на красотата може да бъде унищожено и с един само косъм.
 • Само добрият актьор изпълнява добре всяка роля, която поетът му възложи, както и добрият мъж трябва да изпълни всичко, което съдбата му стовари. И тя, както и поетът понякога възлагат водеща роля, а понякога само поддържаща; понякога на владетел, а понякога на бедняк. Не бъди, следователно, поддържащ актьор, мечтаещ за водеща роля.записано от Талес от Мегара