Бион

от Уикицитат
Направо към: навигация, търсене

Бион Бористенит или още Бион от Бористенос (ок.325-250 г.пр.н.е.) е древногръци писател и философ-циник, роден по северното крайбрежие на Черно море, около устието на река Бористенос (днешен Днепър). Известен е най-вече с остроумните си и точни коментари.


  • Разбирането превъзхожда всички останали добродетели толкова, колкото зрението - всички останали сетива.
  • Веднъж Бион бил в морето в компания от съмнителни хора, когато попадат в ръцете на пирати. Останалите се безпокоят: "Погубени сме, ако ни познаят." На което Бион отговаря: "А аз съм погутен, ако не ме разпознаят."oтносно един богат скъперник — според записаното от Диоген Лаертски
  • Бион държи на принципа, че: "Отличителното качество на приятелите е простотата."oтносно един богат скъперник — според записаното от Диоген Лаертски
  • Некрасивата жена ще ти бъде наказание, а красивата - всеобщо достояние.
  • Добрите роби са свободни, но лошите свободни хора са роби на много страсти.
  • Неплешивият се гневи не по-малко от плешивия, когато му скубят косите.
  • Колко глупаво е от страна на владетеля да скуби косите си от мъка, като че ли плешивостта може да е лекарство срещу тъгата.
  • Безполезно е в мъка да си скубем коси - с плешивост тъгата няма да я излечим.по Цицерон, из Тускуланска беседа
  • Не бива да се хули старостта - та ние самите бихме се радвали да доживеем до старост.
  • В младостта може да се отличим с мъжество, но в старостта е необходим зрял разум.
  • Момчетата хвърлят камъни по жабите за забавление, но жабите загиват не за забавление, ами съвсем на сериозно.цитирано от Плутарх в "Моралия"
  • Пътят до ада е лесен за извървяване - в повечето случаи хората го преминават със затворени очи.
  • Най-голямото нещастие е неумението да се понася нещастие.
  • Завистливецът е нещастен или когато него го постигне нещастие, или когато на някой друг му провърви.
  • Най-тревожен е този, който най-много жадува за благоденствие.
  • Любовта към парите е метрополията на всички злини.записано от Стобей
  • Не той се е сдобил с богатство - богатството се е сдобило с него.записано от Диоген Лаертски, oтносно един богат скъперник
  • Не скъперника владее богатството, а богатството - скъперника.
  • Скъперниците толкова много се грижат за богатството си, сякаш е тяхно собствено, но толкова малко се въпзолзват от него, сякаш е чуждо.
  • С шегата трябва да се отнасяш много внимателно. Могат и да не те разберат правилно.
  • Царството на красотата може да бъде унищожено и с един само косъм.
  • Само добрият актьор изпълнява добре всяка роля, която поетът му възложи, както и добрият мъж трябва да изпълни всичко, което съдбата му стовари. И тя, както и поетът понякога възлагат водеща роля, а понякога само поддържаща; понякога на владетел, а понякога на бедняк. Не бъди, следователно, поддържащ актьор, мечтаещ за водеща роля.записано от Талес от Мегара