Направо към съдържанието

Аркадий Давидович

От Уикицитат
Аркадий Давидович

Аркàдий Филѝпович Давидòвич (рус. Аркадий Филиппович Давидович, р.1930) с рождено име Адольф Филиппович Фрейдберг е руски сатирик и афорист от еврейски произход. Автор е на над 50 000 публикувани афоризми. Създал е в собствения си дом първия в света Музей на афоризмите.


А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я


А[редактиране]

 • А до петнайстата година все си мислех, че винаги ще бъда осемнадесетгодишен.
  А до пятидесяти я думал, что вечно буду восемнадцатилетним.


 • А ще оцелее ли народът при такъв електорат?
  А выживет ли народ при таком электорате?


 • Аз съм човек и нищо скотско на мен не ми е чуждо.
  Я человек, и ничто скотское мне не чуждо.


 • Ако дълго не печатат един хуморист, той става сатирик.
  Если юмориста долго не печатать, он становится сатириком.


 • Ако жената не се предава, мъжът капитулира.
  Если женщина не сдается, мужчина капитулирует.


 • Ако живееш в рая, то за тебе няма нищо свято.
  Если живешь в раю, то для тебя нет ничего святого.


 • Ако кажеш на хората истината, няма да ти простят клеветата.
  Если сказать людям правду, они не простят клеветы.


 • Ако мъжете ценяха у жените преди всичко ума, щеше да има много по-малко глупачки.
  Если бы мужчины ценили в женщинах прежде всего ум, было бы намного меньше дур.


 • Ако няма вражеска заплаха, армията е в опасност.
  Если враг не угрожает, армия в опасности.


 • Ако човек казва всичко, което мисли, то мисли ли въобще?
  Если человек говорит то, что думает, думает ли он?


 • Акселерация: момичетата изглеждат като девойки, девойките – като жени, а жените – като мъже.
  Акселерация: девочки выглядят девушками, девушки – женщинами, а женщины – мужчинами.


Б[редактиране]

 • Без бутилка да ухажваш някоя жена е неприлично.
  Без бутылки ухаживать за женщиной неприлично.


 • Без демокрация няма да оцелеем, ако не пием.
  Без демократии нам не жить, если не пить.


 • Благодарение на разводите, сватбите станаха повече.
  Благодаря разводам свадеб стало больше.


 • Борците за народно щастие не обичат щастливите хора.
  Борцы за народное счастье не любят счастливых людей.


 • Бракът е единична килия за двама.
  Брак – это одиночная камера на двоих.


В[редактиране]

 • В борбата със здравия смисъл народът е на наша страна.
  В борьбе со здравым смыслом народ на нашей стороне.


 • В колко часа утре няма да дойдете?
  Во сколько завтра вы не придете?


 • В любовта всички се мамят по малко един друг, за да не се измамят сами.
  В любви все немножко обманывают друг друга, чтобы не обмануться.


 • В началото любовта няма край.
  Вначале любовь не имеет конца.


 • В своите мечти ние имаме такива жени, за каквито другите не смеят да мечтаят.
  В наших мечтах мы имеем таких женщин, о которых другие и мечтать-то не смеют. • Висшестоящият глупак е по-умен от нижестоящия.
  Вышестоящий дурак умнее нижестоящего.


 • Властта се търкаля под краката, но достатъчно е само да се наведеш за нея и получаваш ритник.
  Власть валяется под ногами, но стоит нагнуться за ней, как получаешь пинок.


 • Войната между дворците води до разрушаване на колибите.
  Война дворцов ведет к разрухе хижин.


 • Враговете ни виждат най-добре, защото ни държат през цялото време на мушка.
  Враги нас лучше видят, ибо держат всё время на мушке.


 • Време е да съставим списъци на съставящите списъци.
  Пора составить и списки тех, кто составляет списки.


 • Времената са тежки, а хубавите дамички дори не подозират за това.
  Тяжелые времена, а хорошенькие женщины и не подозревают об этом.


 • Всеки мъж мечтае да си има жена, която не му е по джоба.
  Каждый мужчина мечтает иметь женщину, которая ему не по средствам.


 • Всеки от нас има за какво да премълчи.
  У каждого из нас есть о чем промолчать.


 • Всички ние сме средста за тези, които имат средства.
  Все мы – средство для тех, кто имеет средства.


 • Всички търсят силната ръка, но никой – умната глава.
  Все ищут сильную руку, и никто – умную голову.


 • Във войната с талантите сме направо гениални.
  В войне с талантами мы гениальны.


 • Въпреки че знаем природата на жените, ние все пак ги обичаме: такава е силата на природата.
  Зная природу женщин, мы все же любим их: такова сила природы.


Г[редактиране]

 • Героите късат ластиците, а страхливците се страхуват да си събуят шортите.
  Герои рвут резинки, а трусы боятся снять трусики.


 • Гласувайки за евтиния салам, гледай да не му станеш пълнеж.
  Голосуя за дешевую колбасу, не стань ее начинкой.


 • Глупак, обаче е работник на умствения труд.
  Дурак, но зато работник умственного труда.


 • Глупаците по-добре се разбират един друг, отколкото умните.
  Дураки лучше понимают друг друга, чем умные.


 • Глупаците се обиждат, когато ги считат за глупаци.
  Дураки обижаются, когда их принимают за придурков.


 • Глупаците също разбират всичко, но със задна дата.
  Дураки тоже все понимают, только задним числом.


 • Глупаците, поумнявайки, стават негодници.
  Дураки, умнея, становятся негодяями.


 • Границата между Азия и Европа минава през мозъчние полукълба.
  Граница между Азией и Европой проходит в мозговых полушариях.


Д[редактиране]

 • Да се върна към здравия смисъл? Значи да се съгласувам с глупаците.
  Вернуться к здравому смыслу? Согласовать с дураками.


 • Да се гледа е по-интересно, отколкото да се чете, а да се чете е по-интересно, отколкото да се живее.
  Смотреть интереснее, чем читать, а читать интереснее, чем жить.


 • Да се прекъсва шефа може само с аплодисменти.
  Перебивать шефа можно только аплодисментами.


 • Да, проспах епохата, но за това пък с какви жени!
  Да, я проспал эпоху, но зато с какими женщинами!


 • Дайте им свобода и ще си гласуват робството.
  Дайте им свободу, и они проголосуют за рабство.


 • Дайте им човешки права и те ще озвереят.
  Дайте им человеческие права, и они озвереют.


 • Демокрация – това е, когато ни управляват същите негодници, каквито сме и ние самите.
  Демократия – это когда нами правят такие же негодяи, как и мы сами.


 • Демокрация при нас е, когато управляват комунистите, а се разплащат демократите.
  Демократия у нас – это когда правят коммунисты, а расплачиваются за это демократы.


 • Децата трябва да ги учиш да ходят на гърнето, а младите – към избирателните урни.
  Детишек надо приучать ходить на горшок, молодых – к избирательным урнам.


 • Диктатора го ражда тълпата, а го смъква народът.
  Диктатора рождает толпа, а свергает народ.


 • До определена възраст човек въобще не забелязва своята възраст.
  До определенного возраста человек не замечает своего возраста.


 • Добре е там, където нас ни няма, обаче ние сме навсякъде.
  Хорошо там, где нас нет, но мы повсюду.


 • Дори и да е път за никъде, обаче пак сме първи.
  Пусть это дорога в никуда, зато мы первые.


 • Достатъчно е само да се съберат на едно място и вече не са хора, ами събрание.
  Стоит им сойтись вместе, и это уже не люди, а собрание.


 • Душата е невидимата част на тялото, а тялото – видимата част на душата.
  Душа – невидимая часть тела, а тело – видимая часть души.


 • Държавата – това не съм аз!
  Государство – это не я!


Е[редактиране]

 • Еманципация – равенство на мъжете и жените пред бутилката.
  Эмансипация: равенство мужчины и женщины перед бутылкой.


Ж[редактиране]

 • Жената бърза с първия си брак, боейки се да не закъснее за втория.
  Женщина спешит с первым браком, боясь опоздать со вторым


 • Жената е на толкова години, на колкото изглежда в леглото.
  Женщине столько лет, на сколько она выглядит в постели.


 • Жените обичат не победителите, а техните трофеи.
  Женщины любят не победителей, а их трофеи.


 • Жените обичат умните, които оглупяват от любов.
  Женщины любят умных, когда те дуреют от любви.


 • Жените се обличат заради жените, поразявайки въображението на мъжете.
  Женщины одеваются для женщин, поражая воображение мужчин.


 • Жените трябва да ги приемаме с всички наши недостатъци.
  Женщин надо принимать со всеми нашими недостатками.


 • Жените харесват скромни мъже, които се набиват на очи.
  Женщинам нравятся скромные мужчины, которые бросаются всем в глаза.


 • Жените ценят не тези, които дават всичко, а онези, които могат от всичко да ги лишат.
  Женщины ценят не тех, кто все дает, а тех, кто может всего лишить.


 • Женят се, когато искат; развеждат се, когато могат.
  Женятся, когда хотят; разводятся,когда могут.


 • Животът е борба с глупаците. И особено с глупачките.
  Жизнь – это борьба с дураками. И особенно с дурочками.


 • Животът трябва да се приема такъв, какъвто е, а жените такива, за каквито се представят.
  Жизнь надо принимать такой, какая она есть, а женщин – такими, какими они притворяются.


З[редактиране]

 • За да влязат в сърцето на мъжа, жените се целят под кръста.
  Чтобы попасть в сердце мужчины, женщина целит ниже пояса.


 • За да не се повтаряш пред жените, трябва по-често да ги сменяш.
  Чтобы не повторяться у женщин, надо их чаще менять.


 • За да обичаш, трябва да забравиш всичко, което знаеш за любовта.
  Чтобы любить, надо забыть все, что знаешь о любви.


 • За да попаднеш на бунището на историята, трябва поне да си историческа личност.
  Чтобы попасть на свалку истории, надо быть исторической личностью.


 • За половин литър непознати хора или врагове ще направят за нас повече, отколкото приятелите за четвъртинка.
  За пол-литра незнакомые или враги сделают больше, чем друзья за четвертинку.


 • Закъсняват за срещи с теб? Значи твоето време е минало.
  К тебе опаздывают на свидание? Значит, твое время прошло.


 • Земята би била рай, ако не бяха хората.
  Земля была бы раем, если б не люди.


 • Земята има формата на глобус.
  Земля имеет форму глобуса.


И[редактиране]

 • И отново краят на света се отлага по технически причини.
  И вновь конец света переносится по техническим причинам.


 • Избяга в себе си и се върна съвсем друг човек.
  Ушел в себя и вернулся другим человеком.


 • Има истини, дотолкова очевидни, че тях е невъзможно да ги докажеш.
  Есть настолько очевидные истины, что их невозможно доказать.


 • Историята се повтаря: хората не желаят да се променят.
  История повторяется: люди не желают изменяться.


К[редактиране]

 • Когато жената не знае, какво иска, във всеки случай не иска тебе.
  Когда женщина не знает, чего она хочет, – она хочет не тебя.


 • Когато заговорим по човешки, светът ще престане да ръмжи.
  Когда мы заговорим по-человечески, мир перестанет рычать.


 • Когато мъжете говорят за пари, те мислят за жени.
  Когда мужчины разговаривают о деньгах, они думают о женщинах


 • Когато народа не го лъжат, той сам себе си още повече лъже.
  Если народ не обманывать, он сам себя еще больше обманет.


 • Когато не можеш да измамиш, се чувстваш измамен от целия свят.
  Когда не можешь обмануть, чувствуешь себя обманутым всем миром.


 • Когато не си виновен, много трудно ще ти дадат опрощение.
  Когда не виноват, особенно трудно добиться прощения.


 • Когато предказанията се сбъднат, най-изумени се оказват пророците.
  Когда предсказания сбываются, больше всех оказываются ошеломлены пророки.


 • Когато работата опре до глупостта, умът е неограничен.
  Когда дело доходит до глупости, ум беспределен.


 • Когато са изчерпани всички варианти на глупостта, жените ги осеняват нови.
  Когда исчерпаны все варианты глупости, женщину осеняют новые.


 • Когато у опонентите свършат аргументите, те започват да уточняват националността.
  Когда у оппонента кончаются аргументы, он начинает уточнять национальность.


 • Когато цените хапят, народът озверява.
  Когда цены кусаются, народ звереет.


 • Когато чашата на търпението на народа се препълни, той я пълни с водка.
  Когда чаша терпения народа переполняется, он наполняет ее самогоном.


 • Което е позволено на Юпитер, него ще го потвърди и Конституцията.
  Что дозволено Юпитеру, то подтвердит и Конституция.


 • Който е бил нищо, е считал себе си за всичко.
  Кто был ничем, тот считал себя всем.


 • Който е бил нищожество, си е останал такъв, независимо какъв е станал.
  Кто был ничем, тот и остался тем же, став всем.


 • Който е бил нищожество, той и другите е напрвил такива.
  Кто был ничем, тот и других сделал этим.


 • Който не може сам да отмъсти, възлага това на Бога.
  Кто не может сам отомстить, перепоручает это Богу.


 • Който се надява само на Бога, него Той го наказва за лековерието.
  Кто надеется только на Бога, того он наказывает за легковерие.


 • Колкото е по-голямо деколтето, толкова е по-недостъпна жената.
  Чем больше декольте, тем недоступнее женщина.


 • Колкото е по-ленив и глупав човекът, толкова по-често той безпокои Бога.
  Чем ленивее и глупее человек, тем чаще он беспокоит Бога.


 • Колкото ние сме по-умни, толова по-глупав е животът ни.
  Чем мы умнее, тем глупее наша жизнь.


 • Колкото повече мамиш, толкова повече не се доверяваш.
  Чем больше обманываешь, тем больше не доверяешь


 • Колкото повече опознаваме себе си, толкова по-малко се доверяваме на другите.
  Чем лучше узнаем себя, тем меньше доверяем другим.


 • Колкото по-нависоко е глупакът, толкова повече умни работят за него.
  Чем выше дурак, тем больше на него работает умников.


 • Колкото по-високо е полата, толкова повече са желаещите да я вдигнат.
  Чем выше юбка, тем больше желающих ее поднять.


 • Колкото по-добре е облечена жената, толкова по-скъпо излиза да се съблече.
  Чем лучше женщина одета, тем дороже ее раздеть.


 • Колкото по-малко дрехи има жената, толкова повече са желаещите да я съблекат.
  Чем меньше на женщине одежды, тем больше желающих ее раздеть.


 • Колкото си по-добре облечен, толкова по-лесно ще ти бъде да съблечеш една жена.
  Чем лучше одет, тем легче тебе раздеть женщину.


 • Комуто много е дадено, той сам ще вземе още повече.
  Кому много дано, тот сам возьмет еще больше.


 • Комуто служат дяволите, нему прислужват и ангелите.
  Кому служат черти, тому прислуживают и ангелы.


 • Кръстоносните походи започват с погроми.
  Крестовые походы начинаются с погромов.


Л[редактиране]

 • Любещата жена е готова на всичко, разлюбилата – още повече.
  Любящая женщина готова на все, разлюбившая – тем более.


 • Любовта – това е тържеството на природат над околната среда.
  Любовь – это торжество природы над окружающей средой.


 • Любовта – това е физическата близост на душите.
  Любовь – это физическая близость душ.


 • Любовта е игра, в която губят онези, които не участват в нея.
  Любовь – это игра, в которой проигрывают те, кто в ней не участвует.


 • Любовта е стремежът да се опознае душата чрез тялото, както би казал Платон, ако беше Давидович.
  Любовь – стремление познать душу через тело, как сказал бы Платон, будь он Давидовичем.


 • Любовта изисква всичко и не се задоволява с нищо.
  Любовь требует все, довольствуясь ничем.


 • Любовта не бива да се принизява до постелята, а да се издига до нея.
  Любовь не должна принижать до постели, но возвышать до нее.


М[редактиране]

 • Магаретата аплодират със ушите си.
  Ослы аплодируют ушами.


 • Митовете – това са анектоди, станали легенди.
  Мифы – это анекдоты, ставшие легендами.


 • Може да е говедо, обаче си е наш човек.
  Скотина, зато наш человек.


Н[редактиране]

 • На жената трябва да й се подарява това, което може да й се свали.
  Женщине надо дарить то, что можно с нее снять.


 • На момичетата трябва да им се обещава целия свят. И да им се купува сладолед.
  Девушкам надо обещать весь мир. И покупать мороженое.


 • На народ и на жени се обещава не повече от това, за което те сами мечтаят.
  Народу и женщинам надо обещать не больше того, о чем они мечтают.


 • На народа му е нужна не утопия, а демагогия.
  Народу нужны не утопии, а демагогия.


 • На овцете обещаха шишчета.
  Баранам обещали шашлыки.


 • На хората им харесват тези мисли, които не ги принуждават да мислят.
  Людям нравятся те мысли, которые не заставляют их думать.


 • Най-добре е облечена разсъблечената.
  Лучше всего разодета раздетая.


 • Най-малко ни се иска да говорим за това, за което през цялото време говорим.
  Больше всего не хочется говорить о том, о чем мы все время говорим.


 • Най-после ме признаха за непризнат гений!
  Наконец-то меня признали непризнанным гением!


 • Най-често света се опитват да го лекуват болните хора.
  Чаще всего мир пытаются вылечить больные люди.


 • Наоколо е само лъжа. Това е истината за живота.
  Кругом ложь. Это и есть правда жизни.


 • Наричай нещата с техните им имена, но анонимно.
  Вещи своими именами называй анонимно.


 • Народът гласува за демагогията.
  Народ проголосовал за демагогию.


 • Народът има това правителство, с което го сподобява началството.
  Народ имеет то правительство, которое дарует начальство.


 • Народът ни не се продава. Обаче лесно се купува.
  Наш народ не продается. Но легко покупается.


 • Нас няма да ни купят. Ние вече сме продадени.
  Нас не купить! Мы уже проданы.


 • Науката е начин да се разгадаят световните тайни, чрез откриване на нови загадки.
  Наука – способ разгадки мировых тайн путем открытия новых загадок.


 • Науката ни прави богати, а изкуството – хора.
  Наука делает нас богами; искусство – людьми.


 • Не бива да си по-умен от началството, дори и с разрешение от него.
  Быть умнее начальства нельзя даже с его разрешения.


 • Не е достатъчно да си гений, трябва да живееш и в столицата.
  Мало быть гением, надо еще и жить в столице.


 • Не ми трябва некролог – по-добре вместо това напечатайте моите афоризми.
  Не надо мне некролога – лучше напечатайте на этом месте мои афоризмы.


 • Не ни достига времето и на часовника си да погледнем.
  Времени не хватает даже взглянуть на часы.


 • Незаменими хора са тези, които не позволяват да бъдат заменени.
  Незаменимые люди – это те, кто не позволяет себя заменить.


 • Незаменимите жени ги заменят с девойчета.
  Незаменимые женщины заменяются девками.


 • Нищо не може да се промени в този неизменно променящ се свят.
  Ничего нельзя изменить в этом неизменно меняющемся мире.


 • Нищо така не разваля семейния ни живот както бракът.
  Ничто так не портит семейную жизнь, как брак.


 • Нищо така не те отвлича от жените както другите жени.
  Ничто так не отвлекает от женщин, как другие женщины.


О[редактиране]

 • Обидно е, когато си Юда, а те продават като Христос.
  Обидно, когда ты – Иуда, а тебя продают, как Христа.


 • Омъжи се заради любов към омъжването.
  Вышла замуж по любви к замужеству.


 • От време на време трябва да живееш извън времето.
  Время от времени надо жить вне времени.


 • Откривайки гениални мисли, ние обикновено повтаряме народните пословици.
  Открывая гениальные мысли, мы чаще всего повторяем народные пословицы..


 • Отричайки се от истината, се почувствал като Галилей.
  Отрекшись от истины, почувствовал себя Галилеем.


 • Очите ни преследват жени, които никога не ни преследват нас самите.
  В глаза бросаются женщины, которые никогда не бросятся нам на шею.


П[редактиране]

 • По време на скок не сменят парашута.
  Во время прыжка парашют не меняют.


 • Под игото на свободата не ще да се прегънем!
  Под игом свободы мы не согнемся!


 • Подарете на жената целия свят и първата й работа ще е да се отърве от вас.
  Подарите женщине весь мир, и она первым делом избавится от вас.


 • По-добре да обещаеш повече, отколкото да се скъпиш на обещания. Народът не обича скъперници.
  Лучше переобещать, чем недообещать. Народ не любит жадных.


 • По-добре да си си загубил ума по жена, отколкото да си с ум, но без жена.
  Лучше быть без ума от женщины, чем с умом, но без нее.


 • Полите са вече над кръста? Това е удар под кръста.
  Юбки уже выше пояса? Это удар ниже пояса.


 • Полуголата жена в партера прави по-голямо впечатление от голата на сцената.
  Полуголая женщина в партере производит большее впечатление, чем голая на сцене.


 • Правата на диктатора са ограничени от диктатурата.
  Права диктатора ограничены диктатурой.


 • Прави каквото си искаш, но така, че да не се лишиш от тази възможност.
  Делай что хочешь, но так, чтобы не лишиться этой возможности.


 • Празният живот е лишен от празници.
  Праздная жизнь лишена праздников.


 • Празният стомах няма да усвои демокрацията.
  Пустое брюхо не переварит демократию.


 • Преди плашехме света със силата си, сега – със слабостта си.
  Раньше мы пугали мир силой, теперь слабостью.


 • При спор хората най-добре възприемат своите аргументи.
  В споре люди лучше всего воспринимают свои аргументы.


 • Принизява ни всичко, което е по-високо от нас.
  Нас принижает все, что выше нас.


 • Пронизващите погледи на жените, преценяващи съдържанието на джобовете и панталоните.
  Пронзительные взгляды женщин, оценивающих содержимое карманов и штанов.


С[редактиране]

 • С жена по-добре е да прекараш хиляда и една нощ, отколкото един ден.
  С женщиной лучше провести тысячу и одну ночь, чем один день.


 • Слънцето изгрява от Изток, а светлината идва от Запад.
  Солнце встает на Востоке, а свет идет с Запада.


 • Спи с когото искаш, но гледай да не си проспиш любовта.
  Спи, с кем хочешь, но так, чтобы не проспать любовь.


 • Ставаме по-смели. Не страхуваме вече да покажем своята страхливост.
  Мы смелеем. Мы уже не боимся заявлять о своей трусости.


 • Страхливият се крие под полата, героят смъква заедно с нея и сутиена.
  Трус прячется под юбку, герой срывает ее вместе с лифчиком.


 • Съседната килия винаги е по-просторна.
  В соседней камере всегда свободнее.


Т[редактиране]

 • Танковете – това са локомотивите на историята.
  Танки – локомотивы истории.


 • Телевизорът може да се замени само с телевизор с по-голям екран.
  Телевизор может заменить лишь телевизор с еще большим экраном.


 • Това, което не можеш да си го простиш, много бързо го забравяш.
  Чего не можешь себе простить, то быстро забывается.


 • Толкова често го цитират, че може да се помисли, че освен цитати нищо друго не е писал.
  Его так часто цитируют, что можно подумать, что, кроме цитат, он ничего не писал.


 • Треперещата ръка проправя пътя на силната.
  Дрожащая рука прокладывает путь сильной.


У[редактиране]

 • У нас не бият негрите, у нас ни бият нас.
  У нас не бьют негров, у нас бьют нас.


 • У нас хората са лоши, ама какъв добър народ!
  У нас плохие люди, зато какой хороший народ!


Х[редактиране]

 • Хора са само в свободното си време, обаче са вечно заети.
  Людьми они бывают только в свободное время, но они вечно заняты.


 • Хората обичат много дълго да разказват за това, че никой не ги слуша.
  Люди любят долго-долго рассказывать о том, что их никто и никогда не слушает.


 • Хората растат, трябва да се рият по-дълбоки окопи.
  Люди растут. Окопы нужно рыть глубже.


 • Хората се събират по интереси – в глутници.
  Люди объединяются по интересам – в стаи.


Ц[редактиране]

 • Целият свят е театър и всеки играе не своята роля.
  Весь мир – театр, и каждый играет не свою роль.


Ч[редактиране]

 • Че какво мога да направя сам, след като такива като мен са милиони?
  А что я могу сделать один, если таких, как я, – миллионы?


 • Честният политик не се препродава.
  Честный политик не перепродается.


 • Човекът е все още малцинство.
  Человек все еще в меньшинстве.


 • Човечеството със сълзи се разделя със старата глупост, радвайки се със щастлив смях на новата.
  Человечество со слезами расстается со старой дурью, радуясь счастливым смехом новой.


Щ[редактиране]

 • Ще доживее ли светът до края на света?
  Доживет ли мир до конца света.