Направо към съдържанието

Антоанета Василева

От Уикицитат

Проф. Антоанета Василева (р. 1960 г.) е български икономист, професор по Световно стопанство и международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство. Притежава научна степен „доктор“ по икономика (България, 2000 г.) и доктор по бизнес администрация (САЩ, 2002 г.). От 2011 г. е декан на факултет „Международна икономика и политика“ в УНСС.

От нея[редактиране]

 • Университетите трябва да се научат да работят в конкурентна среда.


 • Държавната политика следва да отразява потребностите от специалисти за определени приоритетни отрасли или сектори, важни за обществено-икономическото развитие на страната. Висшите училища, от своя страна, са призвани да следват потребностите на пазара и бързо да адаптират своя продукт (специалности, учебни планове, програми, форми на обучение) съобразно неговите изисквания. • Отмина времето на отличниците, които само възпроизвеждат написаните учебници.


 • На съвременното общество са нужни проактивни личности с лидерски потенциал и способност да мислят, да анализират, да решават проблеми, да работят в екип и да комуникират с представителите на различни култури.


 • Третият приоритет в концепцията ми за управление е подобряване на връзката „бизнес–университет“.


 • Висшето образование в България се нуждае от повече инвестиции от страна на държавата и частния сектор и ограничаване на броя на обучаемите. Само по този начин ще се повиши качеството на обучение.


 • Високите бариери при влизане в специалността МИО при УНСС, а така също отличната езикова подготовка на студентите създава високо конкурентна среда, която мотивира постигането на високи резултати.

Любими мисли[редактиране]

 • „Поддържайте баланса между физическото, духовното, умственото и емоционалното си състояние и ще притежавате най-голямата ценност.“
  — Стивън Кови
 • „Парадоксално е, но по-доброто функциониране на свободните пазари в условията на глобална икономика и криза изисква повече държава.“
  — Нуриел Рубини
 • „Трябва да свършите най-напред трудната работа, след това да надграждате.“
  — Майкъл Блумбърг