Алфред Адлер

От Уикицитат

Алфред Адлер (нем. Alfred Adler, 1870–1937) е австрийски лекар и психоаналитик.


  • По-лесно е да се бориш за принципите си, отколкото да живееш според тях.
цитирано в: Филис Ботом, Alfred Adler: Apostle of Freedom (1939), ch. 5 (Алфред Адлер - Апостол на свободата)


  • Да бъдеш човек, означава да се чувстваш малоценен.
изказване през 1933, цитирано в Contemporary Theories and Systems in Psychology (1960) by Benjamin B. Wolman, p. 288


  • Значенията не са предопределени от ситуациите, но ние определяме себе си от значенията, които даваме на ситуациите.
What Life Should Mean to You, (1937), p. 14


  • Човек знае доста повече, отколкото разбира.
цитирано в A Primer of Adlerian Psychology : The Analytic-Behavioural-Cognitive Psychology of Alfred Adler (1999) by Harold H. Mosak and Michael P. Maniacci