Направо към съдържанието

Александър Яковлев

От Уикицитат


Ген.-полк. Александър Сергеевич Яковлев (рус. Александр Сергеевич Яковлев, 1906–1989) е руски съветски авиоконструктор, един от пионерите на реактивната авиация, създател и ръководител на конструкторско бюро, в което се проектират летателните апарати с марката "ЯК". Ръководеното от него бюро създава над 200 типа и модификации летателни машини, в това число и 100 серийни, които записват няколко десетки световни рекорда. Автор е на мемоарната книга "Целта на живота" ("Цель жизни", 1969).


 • Строиш самолет и си мислиш: "Само да полети, нищо повече не ми трябва в живота." Но ето че той е готов и полита. В тебе се ражда ново желание – да построиш нов самолет, който да лети още по-бързо, още по-добре…


 • На много се научихме от книгите, но на още повече – от собствените грешки.
  Многому мы учились по книгам, а еще большему – на собственных ошибках.
из мемоарната книга "Целта на живота"


 • Опитът ни се удаваше на много висока цена, понеже навсякъде на нашите авиоконструктори, летци, инженери и производители им се налагаше да бъдат и първооткриватели.
  Опыт достигался дорогой ценой, ибо сплошь и рядом нашим конструкторам, летчикам, инженерам, производственникам приходилось быть первооткрывателями.
из мемоарната книга "Целта на живота"


 • В живота на всяко поколение и дори на всеки отделен човек епохата оставя в някаква степен своето отражение. Да я запечата е велик дълг не само на литературата и изкуството. Дори и ние "хората с опит" можем да внесем своята лепта с разказите си за своите преживявания.
  В жизни каждого поколения и даже отдельного человека в какой-то мере находит свое отражение эпоха. Запечатлеть ее – великий долг не только литературы и искусства. И мы, "бывалые люди", можем внести свою лепту рассказами о пережитом.
из мемоарната книга "Целта на живота"


ЯК-18
 • Както се вижда, съвсем различни хора (авиоконструкторите - бел.прев.), но ги обединяват присъщите им общи качества: несъкрушима воля и упорство при достигане на поставената цел, изключителен талант за организиране на творчески колектив, състоящ се от множество конструктори, изследователи, работници, съзнанието за високата отговорност на своята работа пред Родината, умението да се отдаваш докрай на любимата работа и да се трудят, трудят и пак да се трудат, без да се съобразяват с нищо друго и без да скръстват ръце – през целия си живот. И накрая – задължително за всеки един творец на новото – природни способности. Сборът от всички тези качества, казано между другото не толкова често срещащи се в един човек, може да се определи като таланта на авиоконструктора.
  Казалось бы, разные люди, разные судьбы, а вместе с тем их объединяют присущие им общие качества: несокрушимая воля и упорство при достижении поставленной цели, крупный талант организатора творческого коллектива, состоящего из множества конструкторов, исследователей, рабочих, сознание высокой ответственности за свою работу перед Родиной, умение отдать себя безраздельно любимому делу и трудиться, трудиться и еще раз трудиться, ни с чем не считаясь и не покладая рук, всю свою жизнь. И наконец, обязательное для каждого творца нового наличие природных способностей. Сумму всех этих качеств, кстати сказать не столь часто встречающихся в одном человеке, и можно определить как талант конструктора.
из мемоарната книга "Целта на живота"