Направо към съдържанието

Шаблон:Инфокутия

От Уикицитат
(пренасочване от Шаблон:Infobox)


[редактиране] [почистване] Документация

Този шаблон представлява меташаблон, т.е. шаблон, използван при създаване на други шаблони. Той не е предназначен за директна употреба в статии. Вижте Категория:Карета с показатели за конкретни шаблони за инфокутии.

Употреба[редактиране]

Употребата на шаблона е подобна на тази на {{Навигационен шаблон}} с една разлика. Всеки ред в таблицата може да бъде или header, или двойка label/data, или само data. Тези три вида редове са взаимно изключващи се - в случай, че е дефиниран header, стойностите на label и data се игнорират.

Забележка: Ако искате да поставите изображение на място, различно от горната част на инфокутията, или да вмъкнете други данни, това може да стане с използването на data поле без дефиниран label.

Параметри[редактиране]

Връзки преглед/беседа/редактиране[редактиране]

name
Име на страницата на шаблона, към която да сочат връзките преглед/беседа/редактиране. Може да се използва {{subst:PAGENAME}}. Ако параметърът е пропуснат, връзките преглед/беседа/редактиране не се показват.

Заглавие[редактиране]

Заглавен текст над рамката на таблицата
Подзаглавие на шаблона
(тук шаблонът продължава)
Заглавен текст в най-горния ред на таблицата
Подзаглавие на шаблона
Второ подзаглавие на шаблона
(тук шаблонът продължава)

Има два различни начина да се постави заглавие на инфокутията. Единият го поставя в рамката на инфокутията, а другият - над нея. Двата начина могат да се използват заедно или поотделно.

title
Заглавен текст над рамката на таблицата.
above
Заглавен текст в най-горната клетка на таблицата.

Незадължително съдържание[редактиране]

subheader, subheader2
допълнителни заглавни полета, разположени под {{{title}}} и {{{above}}}.
image, image2
изображения, показани в горната част на шаблона; използвайте пълен синтаксис, например [[File:example.png|200px|alt=Example alt text]]; изображенията са центрирани по подразбиране.
caption, caption2
описателен текст под изображенията
header(n)
текст, използван като заглавие в ред n.
label(n)
текст, използван в лявата колона на ред n.
data(n)
текст, използван в дясната колона на ред n.
below
текст на най-долния ред; предназначен за забележки и друга подобна информация.

Незадължителни CSS стилове[редактиране]

bodystyle
прилага се към цялата таблица
titlestyle
прилага се към заглавието, разположено над рамката на таблицата
abovestyle
прилага се към заглавието в най-горната клетка на таблицата; по подразбиране включва font-size:large;
imagestyle
прилага се към клетките с изображение
captionstyle
прилага се към описанията на изображения
headerstyle
прилага се към клетките със заглавие
labelstyle
прилага се към клетките от лявата колона
datastyle
прилага се към клетките от дясната колона
belowstyle
прилага се към най-долния ред

HTML класове и микроформати[редактиране]

bodyclass
Този параметър сe вмъква в атрибута class за цялата инфокутия. Със следния пример дадена инфокутия се стилизира с клас infobox_v2:
| bodyclass  = infobox_v2
titleclass
Този параметър се вмъква в атрибута class за заглавието (title), разположено над рамката на таблицата.
imageclass
Този параметър се вмъква в атрибута class за изображенията
class(n)
Този параметър се вмъква в атрибута class за клетката съдържаща данни (дясната) на ред n, ако съществува.
belowclass
Този параметър се вмъква в атрибута class за най-долния ред ('below) на таблицата

Този шаблон поддържа и вмъкването на микро-форматирана информация. Прави се чрез добавянето на атрибути "class" към клетките съдържащи данни, като по този начин се указва какъв вид информация съдържат.

За да укажем, че дадена инфокутия съдържа en:hCard информация, се добавя следния параметър:

 | bodyclass = vcard
или:
 | bodyclass = infobox_v2 vcard

За всеки ред от таблицата, който съдържа част от vcard, добавете някой от следните параметри:

 | class1 = fn
 | class2 = org
 | class3 = tel

За повече информация вижте en:Wikipedia:WikiProject Microformats, и en:microformat за микроформатирането.

Превръщане на полета в незадължителни[редактиране]

Ред с label, но без data, не се показва. Това позволява лесното създаване на незадължителни редове. За да стане даден ред незадължителен, трябва да се използва параметър, със стойност по подразбиране празен низ, по следния начин:

|label5 = Население
|data5 = {{{население|}}}

По този начин, ако дадена статия не дава стойност за параметъра население, съответният ред няма да бъде показан в инфокутията.

За по-сложни полета с предварително форматирано съдържание, което би било налице и когато параметърът не е зададен, цялото съдържание трябва да бъде поставено в #if-израз:

|label6 = Маса
|data6 = {{#if:{{{маса|}}}|{{{маса}}} kg}}

За повече информация за #if вижте помощната страница на английски.

По подобен начин могат да бъдат създавани и незадължителни заглавия. Ако заглавието трябва да се появява, само когато едно или повече от полетата под него имат стойност, може да се използва следният начин:

{{Инфокутия
|name  = {{subst:PAGENAME}}
|title  = Пример за незадължително заглавие 
|header1 = {{#if:{{{първи_ред|}}}{{{втори_ред|}}}{{{трети_ред|}}}|Незадължително заглавие}}
|label2 = Първи ред
|data2  = {{{първи_ред|}}}
|label3 = Втори ред
|data3  = {{{втори_ред|}}}
|label4 = Трети ред
|data4  = {{{трети_ред|}}}
}}

header1 ще се покаже, само когато поне един от първи_ред, втори_ред и трети_ред е дефиниран. Ако никой от трите параметъра няма стойност, заглавието няма да бъде показано.

Примери[редактиране]

Пробна инфокутия
Example alt text
Описание на example.png
дефиниран е само header
дефиниран е само data
и трите са дефинирани (header)
дефинирани са label и data (label)дефинирани са label и data (data)
Текст отдолу
{{Инфокутия
|name     = 
|bodystyle  = 
|title    = Пробна инфокутия
|titlestyle  = 

|image    = [[File:example.png|200px|alt=Example alt text]]
|imagestyle  = 
|caption   = Описание на example.png
|captionstyle = 
|headerstyle = background:#ccf;
|labelstyle  = background:#ddf;
|datastyle  = 

|header1 = дефиниран е само header
|label1 = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2 = дефиниран е само label
|data2  = 
|header3 =
|label3 = 
|data3  = дефиниран е само data
|header4 = и трите са дефинирани (header)
|label4 = и трите са дефинирани (label)
|data4  = и трите са дефинирани (data)
|header5 =
|label5 = дефинирани са label и data (label)
|data5  = дефинирани са label и data (data)

|belowstyle = background:#ddf;
|below = Текст отдолу
}}

Забележете, че когато е дефиниран label без съответната data, целият ред не се показва, а когато и трите параметъра са дефинирани header получава приоритет.

За следващия пример, bodystyle = width:20em; и labelstyle = width:33%;

Пробна инфокутия
Label 1Data 1
Label 2Data 2
Label 3Data 3
Header 4
Label 5Data 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Текст отдолу
{{Инфокутия
|bodystyle  = width:20em;
|name    = 
|title    = Пробна инфокутия
|titlestyle = 
|headerstyle = 
|labelstyle = width:33%;
|datastyle  = 

|header1 = 
|label1 = Label 1
|data1  = Data 1
|header2 = 
|label2 = Label 2
|data2  = Data 2
|header3 = 
|label3 = Label 3
|data3  = Data 3
|header4 = Header 4
|label4 = 
|data4  = 
|header5 = 
|label5 = Label 5
|data5  = Data 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

|belowstyle = 
|below = Текст отдолу
}}

Празен синтаксис[редактиране]

Забележка: В момента шаблонът поддържа максимум 100 реда. Тук са включени само първите 20, тъй като инфокутии с повече редове са сравнително редки. При нужда просто добавете още редове.

{{Инфокутия
|name     = {{subst:PAGENAME}}
|bodystyle  = 
|title    = 
|titlestyle  = 
|above    = 
|abovestyle  = 

|imagestyle  = 
|captionstyle = 

|image    = 
|caption   = 
|image2    =
|caption2   = 

|headerstyle = 
|labelstyle  = 
|datastyle  = 

|header1 = 
|label1  = 
|data1  = 
|header2 = 
|label2  = 
|data2  = 
|header3 = 
|label3  = 
|data3  = 
|header4 = 
|label4  = 
|data4  = 
|header5 = 
|label5  = 
|data5  = 
|header6 = 
|label6  = 
|data6  = 
|header7 = 
|label7  = 
|data7  = 
|header8 = 
|label8  = 
|data8  = 
|header9 = 
|label9  = 
|data9  = 
|header10 = 
|label10 = 
|data10  = 
|header11 = 
|label11 = 
|data11  = 
|header12 = 
|label12 = 
|data12  = 
|header13 = 
|label13 = 
|data13  = 
|header14 = 
|label14 = 
|data14  = 
|header15 = 
|label15 = 
|data15  = 
|header16 = 
|label16 = 
|data16  = 
|header17 = 
|label17 = 
|data17  = 
|header18 = 
|label18 = 
|data18  = 
|header19 = 
|label19 = 
|data19  = 
|header20 = 
|label20 = 
|data20  = 

|belowstyle =
|below = 
}}