Направо към съдържанието

Хари С. Труман

От Уикицитат
(пренасочване от Хари Труман)

Хари С. Труман (Harry S. Truman, 1884–1972) е тридесет и четвъртият вицепрезидент на САЩ (1945) и тридесет и третият президент на САЩ (1945–1953).

А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я


А[редактиране]

 • Аз не вярвам, че има проблеми в тази страна или в света днес, които не биха могли да бъдат разрешени, ако се обърнем към поученията от Проповедта на планината.
  I do not believe there is a problem in this country or the world today which could not be settled if approached through the teaching of the Sermon on the Mount.


 • Ако не бях станал президент на Съединените щати, аз вероятно щях да свърша като пианист в някой вертеп.
  If I hadn't been President of the United States, I probably would have ended up a piano player in a bawdy house.


 • Ако не можете да ги убедите, объркайте ги.
  If you can't convince them, confuse them.


 • Ако не можеш да издържиш на горещината, излез от кухнята. — за напрежението в политиката
  If you can't stand the heat, get out of the kitchen.


 • Американците не се уповават на страха. Американците се уповават на куража, на въображението и на непоколебимата решителност да вършат належащата работа.
  America was not built on fear. America was built on courage, on imagination and an unbeatable determination to do the job at hand.


 • Атомната бомба не беше "голямо решение". Тя беше просто още едно мощно оръжие в арсенала на справедливостта.
  The atom bomb was no "great decision." It was merely another powerful weapon in the arsenal of righteousness.


Б[редактиране]

 • Бийте ги. Не позволявайте те да ви бият. Поставете ги в отбрана и не търсете извинение за нищо. — за политическата настъпателност спрямо опонентите
  Carry the battle to them. Don't let them bring it to you. Put them on the defensive and don't ever apologize for anything.


В[редактиране]

 • Вашингтон е град, в който много лесно можеш да забравиш откъде си дошъл и защо си дошъл тук за пръв път.
  Washington is a very easy city for you to forget where you came from and why you got there in the first place.


 • Винаги бъди откровен, дори и да нямаш намерение да го правиш.
  Always be sincere, even if you don't mean it.


 • Винаги можеш да коригираш един голям план, но никога не можеш да разшириш един малък. Не вярвам в малките планове. Вярвам в планове, достатъчно големи, за да се справят и със ситуация, която не би могла да бъде предвидена на момента.
  You can always amend a big plan, but you can never expand a little one. I don't believe in little plans. I believe in plans big enough to meet a situation which we can't possibly foresee now.


 • Всеки път, когато сложиш някого във Върховния съд, той престава да ти бъде приятел.
  Whenever you put a man on the Supreme Court he ceases to be your friend.


 • Всеки път през целия ми живот, когато е идвало време да вземам решение, аз го вземам и забравям за него.
  All my life, whenever it comes time to make a decision, I make it and forget about it.


 • Всеки, който има работата, която имам и аз, и няма чувство за хумор, не бива да остава това място. — относно президентския пост
  Any man who has had the job I've had and didn't have a sense of humor wouldn't still be here.


 • Всяка сутрин идвам в кабинета си и стоя до вечерта, като върша това, което е необходимо, по най-добрия начин, на който съм способен.


 • Възнаграждението за търпението е опитът.
  The reward of suffering is experience.


Д[редактиране]

 • Да бъдеш твърде добър е начинът да бъдеш безинтересен.
  Being too good is apt to be uninteresting.


 • Действията са семената на съдбовни дела, израстващи в бъднините.
  Actions are the seed of fate deeds grow into destiny.


 • Дори само един американец, който не е направил нищо нередно, да е притиснат от страха да заключи ума си и да затвори устата си, тогава всички американци са в опасност.
  When even one American – who has done nothing wrong – is forced by fear to shut his mind and close his mouth – then all Americans are in peril.


Е[редактиране]

 • Е, аз не бих казал, че бях от велика класа, но имах своето велико време, докато се опитвах да бъда велик.
  Well, I wouldn't say that I was in the great class, but I had a great time while I was trying to be great.


 • Единствените неща, които има смисъл да се учат, са тези, които изучаваш, след като си ги опознал изцяло.
  The only things worth learning are the things you learn after you know it all.


 • Естествено, че е ад да бъдеш президент.
  It sure is hell to be president.


З[редактиране]

 • Знаете, че да бъдете американци е много повече от въпроса откъде са дошли родителите ви. Това е вярата, че всички хора са създадени свободни и равни и че всеки заслужава равен шанс.
  You know that being an American is more than a matter of where your parents came from. It is a belief that all men are created free and equal and that everyone deserves an even break.


И[редактиране]

 • Искаш приятел във Вашингтон? Вземи си куче.
  You want a friend in Washington? Get a dog.


К[редактиране]


 • Когато някой съмишленик ми каже, че е двупартиен, знам, че се готви да гласува срещу мен.
  Whenever a fellow tells me he's bipartisan, I know he's going to vote against me.


 • Когато ставаш президент, трябва да помниш, че всичко това, почести, двадесет и един топовни салюти – всички тези неща не са за тебе. Те са за президентството.
  When you get to be President, there are all those things, the honors, the twenty-one gun salutes, all those things. You have to remember it isn't for you. It's for the Presidency.


 • Комбинацията от мисъл и действие за всички хора от която и да е раса, вяра и националност, винаги ще показва правата посока.
  The combined thought and action of the whole people of any race, creed or nationality, will always point in the right direction.


М[редактиране]

 • Моят баща не беше неудачник. Все пак той беше баща на президент на Съединените щати.
  My father was not a failure. After all, he was the father of a president of the United States.


 • Моят избор в ранните години от живота ми беше или да бъда пианист в публичен дом, или политик. И ако трябва да кажа истината, няма особена разлика.
  My choice early in life was either to be a piano-player in a whorehouse or a politician. And to tell the truth, there's hardly any difference.


Н[редактиране]

 • На никого не съм казвал "заминавай в ада!". Просто казвах истината и те мислеха, че това е адът!
  …I never gave anybody hell! I just told the truth and they thought it was hell.


 • Най-големите щети в развитието на човечеството са нанесени от нерешителни и неспособни да носят отговорност хора. Основният въпрос не се състои в правилното или неправилно решение, а в липсата на такова.


 • Най-добрият начин да дадете съвет на децата си е да откриете какво те самите искат и да ги посъветвате да го направят.
  The best way to give advice to your children is to find out what they want and then advise them to do it.


 • Не е важно кой е напред в едно или друго време при избори или надбягване с коне. Само конят, който пристига пръв на финалната линия, има значение.
  It isn't important who is ahead at one time or another in either an election or horse race. It's the horse that comes in first at the finish line that counts.


 • Никога не можеш да получиш всички факти само от един вестник; но докато не получиш всички факти, не можеш да отсъдиш правилно какво всъщност се случва.
  You can never get all the facts from just one newspaper, and unless you have all the facts, you cannot make proper judgements about what is going on.


 • Няма нищо ново на света освен историята (историческата истина - бел.прев.), която не си научил.
  There is nothing new in the world except the history you do not know.


О[редактиране]

 • Опитът показва колко дълбоко - поради икономическо съперничество и социална несправедливост - са засети семената на войната.
  Experience has shown how deeply the seeds of war are planted by economic rivalry and social injustice.


П[редактиране]

 • Песимист е човек, който си създава трудности от своите възможности, а оптимист е този, който си създава възможности от своите трудности.
  A pessimist is one who makes difficulties of his opportunities and an optimist is one who makes opportunities of his difficulties.


 • По дяволите и те. Когато историята бъде написана, те ще бъдат кучите синове - не аз.
  To hell with them. When history is written they will be the sons of bitches - not I.


 • Повечето проблеми, с които един президент се среща лице в лице, имат своите корени в миналото.
  Most of the problems a President has to face have their roots in the past.


 • Президентът всъщност е един превъзнасян човек на публичните връзки, който прекарва времето си ласкаейки, целувайки и сритвайки хората, за да ги накара да направят това, което във всеки случай смятат да направят.
  All the president is, is a glorified public relations man who spends his time flattering, kissing, and kicking people to get them to do what they are supposed to do anyway.


 • Президентът е винаги притискан. Ако не е, той явно не върши нищо.
  The President is always abused. If he isn't, he isn't doing anything.


 • Президентът е или непрекъснато над събитията или, ако се колебае, събитията скоро ще бъдат над него. Аз никога не съм имал усещането, че и за момент съм се отпускал.
  A president either is constantly on top of events or, if he hesitates, events will soon be on top of him. I never felt that I could let up for a moment.


 • Президентът не може винаги да бъде популярен.
  A President cannot always be popular.


Р[редактиране]

 • Рецесия е, когато съседът ти изгуби работата си; депресия е, когато ти изгубиш своята.
  It's a recession when your neighbour loses his job: it's a depression when you lose yours.


С[редактиране]


 • Спомням си, когато за пръв път дойдох във Вашингтон. През първите шест месеца се чудиш що за ад е този, в който си попаднал. През следващите шест месеца се чудиш що за ад е това, в което останалите попадат.
  I remember when I first came to Washington. For the first six months you wonder how the hell you ever got here. For the next six months you wonder how the hell the rest of them ever got here.


 • Обединените нации са създадени, за да осигурят неизменна свобода и независимост за всички свои членове.
  The United Nations is designed to make possible lasting freedom and independence for all its members.


Т[редактиране]

 • Това е стар политически номер. Но в наше време не действа.
  It's an old political trick. But this time it won't work.


У[редактиране]

 • Удивително е колко много можеш да извършиш, ако не се интересуваш кой ще получи признанието.
  It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit.


Х[редактиране]

 • Хората именно правят историята и това в крайна сметка се разбира от всички. В периодите, когато няма лидер, обществото замира. Прогрес настъпва едва когато смели и опитни лидери използват възможността да променят нещата към по-добро.
  Men make history and not the other way around. In periods where there is no leadership, society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change things for the better.


Ч[редактиране]

 • Четейки за живота на големите хора, открих, че първата победа, която са спечелили е била над тях самите - самодисциплината е първото, което е дошло при тях.
  In reading the lives of great men, I found that the first victory they won was over themselves... self-discipline with all of them came first.