МедияУики:Common.js: Разлика между версии

Направо към навигацията Направо към търсенето
bye, bye beautiful
(bye, bye beautiful)
document.write('<script type="text/javascript" src="http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8:Common.js/Core.js&action=raw&ctype=text/javascript"><\/scr'+'ipt>');
{{МедияУики:Common.js/Core.js}}
 
{{МедияУики:Common.js/CoreObjects.js}}
function applyFuncToTheTextarea(func) {
applyFuncToTextarea("wpTextbox1", func);
}
 
function applyFuncToTextarea(tid, func) {
var ta = document.getElementById(tid);
if ( typeof(ta.selectionStart) != "undefined"
&& ta.selectionStart != ta.selectionEnd ) {
ta.value = String.concat(
ta.value.substring(0, ta.selectionStart),
func.call(null, ta.value.substring(ta.selectionStart, ta.selectionEnd)),
ta.value.substring(ta.selectionEnd, ta.value.length) );
} else if (document.selection && document.selection.createRange().text != "") {
document.selection.createRange().text = func.call(
null, document.selection.createRange().text);
} else {
ta.value = func.call(null, ta.value);
}
ta.focus();
}
 
function sortlines(text) {
return text.split('\n').sort().join('\n');
}
document.write('<script type="text/javascript" src="http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8:Common.js/CoreObjects.js&action=raw&ctype=text/javascript"><\/scr'+'ipt>');
 
/* * * * * * * * * * Edit tools functions * * * * * * * * * */
 
/* * * Extra buttons for text insertion * * */
{{МедияУики:Common.js/Edit tools data.js}}
 
// от тези данни ще се генерират допълнителни бутони с insertTags()
{{МедияУики:Common.js/Edit tools.js}}
var customInsButtons = {
// "CODE" : ["LEFT", "MIDDLE", "RIGHT", "SHOWN TEXT", "TITLE"],
"b1" : ["#виж ["+"[", "Страница", "]]", "вж", "+команда за пренасочване"],
"b2" : ["["+"[Категория:", "Категория", "]]", "кат", "+препратка за категория"],
"b3" : ["&nbsp;", "", "", "nbsp", "+несекаем интервал"],
"b4" : ["„", "текст в кавички", "“", "„“", "+български кавички"],
"b5" : ["{"+"{", "", "}}", "{"+"{}}", "+скоби за шаблон"],
"b6" : ["|", "", "", "&nbsp;|&nbsp;", "+отвесна черта — |"],
"b7" : ["—", "", "", "—", "+дълга чертица — mdash"],
"b8" : ["–", "", "", "&nbsp;–&nbsp;", "+средна чертица — ndash"],
"b9" : ["", "", "&#768;", "удар.", "+ударение за гласна буква (маркирайте една буква)"],
"b10" : ["[[w:", "Уикипедия", "]]", "w:", "+препратка към Уикипедия"],
"b11" : ["[[en:", "en", "]]", "en:", "+английско междуики"],
"b12" : ["<ref>", "", "</ref>", "ref", "+справка"],
"b13" : ["<references />", "", "", "references", "+бележка под линия"],
"b14" : ["{"+"{DEFAULTSORT:", "", "}}", "DEFAULTSORT:", "Сортиране по ключ"]
};
 
// данни за още бутони с код по желание
var customMiscButtons = {
// "CODE" : ["CODE TO RUN", "SHOWN TEXT", "TITLE"],
// уикификатора
"#" : ["obrabotka(false)", "#", "Преобразуване на някои знаци"],
"$" : ["obrabotka(true)", "$", "Преобразуване на числа към БДС"]
};
 
/* * * Drop down menus for template insertion * * */
 
var tpl1 = {
// "ПОКАЗАН ТЕКСТ" : "ВМЪКВАНО СЪДЪРЖАНИЕ",
"Шаблон…" : "-",
"\x7B{начало}}" : "{"+"{subst:начало|>>|<<|||}}",
"\x7B{цитат}}" : "{"+"{цитат|>>|<<|||}}",
"\x7B{автор}}" : "{"+"{автор\n| Име = >>|<<\n| Цвят = \n| Снимка = \n| Уикипедия = \n| Общомедия = \n| Уикиизточник = \n| Gutenberg = \n| Perseus = \n| DominioPu = \n| DomiPubli = \n| Cervantes = \n| EbooksG = \n}}",
"\x7B{уикипедия}}" : "{"+"{уикипедия|>>|<<}}",
"\x7B{общомедия}}" : "{"+"{общомедия|>>|<<}}"
};
 
var tplVarBaseName = "tpl";
var atplVarBaseName = "atpl";
var showMenus = true;
var showButtons = true;
 
document.write('<script type="text/javascript" src="http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8:Common.js/Edit_tools.js&action=raw&ctype=text/javascript"><\/scr'+'ipt>');
 
/* * * * * * * * * * Wikificator functions * * * * * * * * * */
 
document.write('<script type="text/javascript" src="http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8:Common.js/Wikificator.js&action=raw&ctype=text/javascript"><\/scr'+'ipt>');
{{МедияУики:Common.js/Wikificator.js}}
 
/* * * * * * * * * * Template master * * * * * * * * * */
 
function tm_get_locals()
{{МедияУики:Common.js/Tm_locals_bg.js}}
{
var locals = new Object();
locals["User"] = "Потребител";
locals["Template"] = "Шаблон";
locals["Submit"] = "Вмъкване";
locals["Cancel"] = "Отказ";
locals["Progress"] = "се зарежда";
locals["sys_load_error"] = "Шаблонът „$1“ не можа да бъде зареден.";
locals["sys_no_usage_section"] = "Не беше намерено описание на XML за шаблона „$1“.";
locals["sys_no_such_template"] = "Не беше намерен шаблон с име „$1“.";
locals["sys_no_help"] = "(Не е налична помощна информация.)";
locals["sys_invalid_condition"] = "Описанието на XML съдържа невалиден Condition-параметър: „$1“.";
locals["sys_invalid_value"] = "Невалидна стойност";
locals["sys_enter_value"] = "Моля, въведете стойност!";
locals["sys_enter_valid_value"] = "Моля, въведете правилна стойност!";
locals["sys_please_correct_errors"] = "Възникнаха грешки. Моля, поправете полетата, отбелязани с червено.";
locals["sys_question_repeat_http_request"] = "Искате ли да повторите заявката=[Добре] или [Отказ]?";
locals["sys_question_wait_for_http_response"] = "Както изглежда, сървърът има нужда от повече от $1 секунди. Искате ли да изчакате още=[Добре]?";
locals["sys_unknown_parameter"] = "Съдържанието на шаблона съдържа следните непознати параметри: „$1“. Възможна причина са правописни грешки, напр. размяна на малки и главни букви или пък непълно описание на шаблона.";
locals["w2t plugin selection"] = "Моля, изберете шаблон, който да бъде запълнен с избрания текст:";
return locals;
}
 
/**
* Project: Vorlagen-Meister, Version: 0.3.3beta, Date: 2007-06-14
* Copyright (C) 2007 [[w:de:Benutzer:Revvar]]
* Released under the GPL license version 2
* http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
* published by the Free Software Foundation.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
* of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR * PURPOSE.
* See the GNU General Public License for more details.
*/
 
function get_xsl_dom() {
return parseXML(
'<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>\n'+
'<!--\n'+
'* Copyright (C) 2007 [[de:Benutzer:Revvar]] <revvar@gmx.de>\n'+
'* Released under the GPL license\n'+
'* http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\n'+
'-->\n'+
'<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" >\n'+
' <xsl:output method = "html" />\n'+
' <xsl:param name="locals_submit" />\n'+
' <xsl:param name="locals_cancel" />\n'+
' <xsl:param name="locals_template" />\n'+
' <xsl:param name="locals_nohelp" />\n'+
' <xsl:param name="locals_version" />\n'+
' <xsl:template match="/TemplateUsage">\n'+
'\n'+
' <!-- create basic gui -->\n'+
' <div id="tm_main_frame" class="tm_main_frame" tm_output="{@output}">\n'+
' <div id="tm_header" class="tm_header">\n'+
' <span class="tm_template"><xsl:choose><xsl:when test="$locals_template"><xsl:value-of select="$locals_template" /></xsl:when><xsl:otherwise>locals_template</xsl:otherwise></xsl:choose>: </span>\n'+
' <input type="text" id="tm_template" class="tm_template" size="32" disabled="true"/>\n'+
' <span class="tm_version"><xsl:choose><xsl:when test="$locals_version"><xsl:value-of select="$locals_version" /></xsl:when><xsl:otherwise>locals_version</xsl:otherwise></xsl:choose></span>\n'+
' </div>\n'+
' <div id="tm_group_selector" class="tm_group_selector">\n'+
' <xsl:apply-templates mode="group_selector" />\n'+
' </div>\n'+
' <div id= "tm_form" class="tm_form">\n'+
' <!-- create formular -->\n'+
' <form>\n'+
' <xsl:for-each select="Group">\n'+
' <div id="tm_group_{position()}" class="tm_group" tabindex="{4000+position()}">\n'+
' <xsl:choose>\n'+
' <xsl:when test="@showempty=\'false\'">\n'+
' <xsl:attribute name="tm_showempty">false</xsl:attribute>\n'+
' </xsl:when>\n'+
' <xsl:otherwise>\n'+
' <xsl:attribute name="tm_showempty">true</xsl:attribute>\n'+
' </xsl:otherwise>\n'+
' </xsl:choose>\n'+
' <xsl:if test="@name">\n'+
' <h3 class="tm_group_heading" tm_name="tm_formelem"><xsl:value-of select="@name"/></h3>\n'+
' </xsl:if>\n'+
' <xsl:for-each select="Parameter">\n'+
' <div class="tm_formelem"><table class="tm_table">\n'+
' <xsl:if test="@length=\'max\'">\n'+
' <xsl:attribute name="class">tm_table tm_table_max</xsl:attribute>\n'+
' </xsl:if>\n'+
' <xsl:choose><xsl:when test="count(Value)=1">\n'+
' <input type="checkbox" tm_name="tm_formelem" value="{Value}">\n'+
' <xsl:call-template name="SetBasicAttributes" />\n'+
' </input>\n'+
' <span><xsl:choose>\n'+
' <xsl:when test="@label">\n'+
' <xsl:value-of select="@label"/>\n'+
' </xsl:when>\n'+
' <xsl:otherwise>\n'+
' <xsl:value-of select="@name"/>\n'+
' </xsl:otherwise>\n'+
' </xsl:choose></span>\n'+
' </xsl:when><xsl:otherwise>\n'+
' <tr class="tm_tr"><td class="tm_td_label"><span>\n'+
' <xsl:choose>\n'+
' <xsl:when test="@null=\'false\'">\n'+
' <xsl:attribute name="class">tm_param</xsl:attribute>\n'+
' </xsl:when>\n'+
' <xsl:otherwise>\n'+
' <xsl:attribute name="class">tm_opt_param</xsl:attribute>\n'+
' </xsl:otherwise>\n'+
' </xsl:choose>\n'+
' <xsl:choose>\n'+
' <xsl:when test="@label">\n'+
' <xsl:value-of select="@label"/>:\n'+
' </xsl:when>\n'+
' <xsl:otherwise>\n'+
' <xsl:value-of select="@name"/>:\n'+
' </xsl:otherwise>\n'+
' </xsl:choose>\n'+
' </span></td><td class="tm_td_content">\n'+
' <xsl:choose><xsl:when test="Value">\n'+
' <select tm_name="tm_formelem">\n'+
' <xsl:call-template name="SetBasicAttributes" />\n'+
' <xsl:if test="not (@null=\'false\')">\n'+
' <option />\n'+
' </xsl:if>\n'+
' <xsl:for-each select="Value">\n'+
' <option value="{text()}">\n'+
' <xsl:attribute name="id">tm_form_<xsl:value-of select="@name"/>_<xsl:value-of select="position()"/></xsl:attribute>\n'+
' <xsl:choose><xsl:when test="@label">\n'+
' <xsl:value-of select="@label" />\n'+
' </xsl:when>\n'+
' <xsl:otherwise>\n'+
' <xsl:value-of select="text()" />\n'+
' </xsl:otherwise></xsl:choose>\n'+
' <xsl:if test="position()=0">\n'+
' <xsl:attribute name="selected" />\n'+
' </xsl:if>\n'+
' </option>\n'+
' </xsl:for-each>\n'+
' </select>\n'+
' </xsl:when><xsl:when test="@height">\n'+
' <textarea tm_name="tm_formelem" rows="{@height}">\n'+
' <xsl:call-template name="SetBasicAttributes" />\n'+
' <xsl:choose><xsl:when test="@length=\'max\'">\n'+
' <xsl:attribute name="class">tm_textarea tm_textarea_max</xsl:attribute>\n'+
' </xsl:when><xsl:otherwise>\n'+
' <xsl:attribute name="class">tm_textarea tm_textarea_auto</xsl:attribute>\n'+
' <xsl:attribute name="cols">\n'+
' <xsl:choose><xsl:when test="@length">\n'+
' <xsl:value-of select="@length" />\n'+
' </xsl:when>\n'+
' <xsl:otherwise>20</xsl:otherwise></xsl:choose>\n'+
' </xsl:attribute>\n'+
' </xsl:otherwise></xsl:choose>\n'+
' <xsl:value-of select="Default" />\n'+
' </textarea>\n'+
' </xsl:when><xsl:otherwise>\n'+
' <input type="text" tm_name="tm_formelem" value="{Default}" class="tm_input">\n'+
' <xsl:call-template name="SetBasicAttributes" />\n'+
' <xsl:choose><xsl:when test="@length=\'max\'">\n'+
' <xsl:attribute name="class">tm_input tm_input_max</xsl:attribute>\n'+
' </xsl:when><xsl:otherwise>\n'+
' <xsl:attribute name="size">\n'+
' <xsl:choose><xsl:when test="@length">\n'+
' <xsl:value-of select="@length" />\n'+
' </xsl:when>\n'+
' <xsl:otherwise>20</xsl:otherwise></xsl:choose>\n'+
' </xsl:attribute>\n'+
' </xsl:otherwise></xsl:choose>\n'+
' </input>\n'+
' </xsl:otherwise></xsl:choose>\n'+
' </td></tr>\n'+
' </xsl:otherwise></xsl:choose></table>\n'+
' </div>\n'+
' </xsl:for-each>\n'+
' </div>\n'+
' </xsl:for-each>\n'+
' </form>\n'+
' <!-- end formular creation -->\n'+
' </div> <!-- formular -->\n'+
' <div id="tm_footer" class="tm_footer">\n'+
' <div id="tm_state" class="tm_state">:-)</div>\n'+
' <button id="tm_submit" class="tm_button" tabindex="5000" disabled="true"><xsl:choose><xsl:when test="$locals_submit"><xsl:value-of select="$locals_submit" /></xsl:when><xsl:otherwise>locals_submit</xsl:otherwise></xsl:choose></button>\n'+
' <button id="tm_cancel" class="tm_button" tabindex="5001" disabled="true"><xsl:choose><xsl:when test="$locals_cancel"><xsl:value-of select="$locals_cancel" /></xsl:when><xsl:otherwise>locals_cancel</xsl:otherwise></xsl:choose></button>\n'+
' </div>\n'+
' </div> <!-- main frame -->\n'+
'\n'+
' </xsl:template>\n'+
' \n'+
' <xsl:template match="Group" mode="group_selector">\n'+
' <xsl:if test="@name">\n'+
' <a id="tm_group_select_{position() div 2}" class="tm_button tm_selector tm_group_selector"><xsl:value-of select="@name"/></a>\n'+
' </xsl:if>\n'+
' </xsl:template>\n'+
' \n'+
' <xsl:template name="SetBasicAttributes">\n'+
' <xsl:attribute name="id">tm_form_<xsl:value-of select="@name"/></xsl:attribute>\n'+
' <xsl:attribute name="title"><xsl:choose>\n'+
' <xsl:when test="Help">\n'+
' <xsl:value-of select="Help"/>\n'+
' </xsl:when>\n'+
' <xsl:otherwise><xsl:choose><xsl:when test="$locals_nohelp"><xsl:value-of select="$locals_nohelp" /></xsl:when><xsl:otherwise>locals_nohelp</xsl:otherwise></xsl:choose></xsl:otherwise>\n'+
' </xsl:choose> </xsl:attribute>\n'+
' <xsl:attribute name="tm_condition"><xsl:value-of select="Condition"/></xsl:attribute>\n'+
' <xsl:attribute name="tabindex"><xsl:value-of select="20+count(preceding::*)"/></xsl:attribute>\n'+
' <xsl:choose>\n'+
' <xsl:when test="@null=\'false\'">\n'+
' <xsl:attribute name="tm_null">false</xsl:attribute>\n'+
' </xsl:when>\n'+
' <xsl:otherwise>\n'+
' <xsl:attribute name="tm_null">true</xsl:attribute>\n'+
' </xsl:otherwise>\n'+
' </xsl:choose>\n'+
' <xsl:choose>\n'+
' <xsl:when test="@predefined=\'true\'">\n'+
' <xsl:attribute name="tm_predefined">true</xsl:attribute>\n'+
' </xsl:when>\n'+
' <xsl:otherwise>\n'+
' <xsl:attribute name="tm_predefined">false</xsl:attribute>\n'+
' </xsl:otherwise>\n'+
' </xsl:choose>\n'+
' <xsl:attribute name="tm_error">false</xsl:attribute>\n'+
' </xsl:template>\n'+
'</xsl:stylesheet>'
);
}
 
 
/* Plugin objects */
var TM_PluginList = new Array(); //< list with the plugins
 
/**
Abstract PlugIn objects, to announce a plugin to the TemplateMaster
*/
function TM_Plugin()
{
this.opGetName = null; //< returns plugin name for the user as String
this.opGetType = null; //< returns plugin type as String
this.opGetTemplate = null; //< returns the template name the PlugIn is written for as String
}
 
/**
Abstract object for a Wiki2Template plugin.
*/
function TM_P_Wiki2Template()
{
var self=this;
TM_Plugin.call(this);
var type = "Wiki2Template";
this.opGetType = function() {return type;};
this.opTransform = function(wiki_text) {
if (!((wiki_text) && (typeof(wiki_text) == "string") && (wiki_text.length>0))) throw("(TMP_Wiki2Template:contructor) Error: Invalid arguments.");
return wiki_text;
}
}
TM_P_Wiki2Template.prototype=new TM_Plugin();
 
/*END: Plugin objects */
 
function tm_init() {
/* check if edit page, otherwise exit*/
var url=document.location.toString();
//if (url.search(/action=(edit|submit)/g) < 0) return;
if (document.getElementById("wpTextbox1") == null) return;
if (document.getElementById("wpSave") == null) return;
 
// oHTTPRequest globals
var HTTPTIMEOUT=30000;
var iRequestID=0;
var bBreak=false;
 
var toolbar = document.getElementById("toolbar");
if (toolbar == null) {
var Textbox = document.getElementById("wpTextbox1");
var toolbar = cNode(null,"div",null, null);
Textbox.parentNode.insertBefore(toolbar, Textbox);
}
 
var locals = null;
try {
locals = tm_get_locals();
} catch(e) {
log_message(e.message);
return;
}
 
// globals
var VERSION="0.3.3 beta";
var State = null;
var Template = new Object();
var Tm_box = null;
var act_view = "EB";
var is_ie = !(is_gecko || is_opera || is_safari || is_khtml);
var Act_input = null;
 
// Borislav
var vm_deftpl = "Цитат";
var vm_buttons = cNode(null, "span", "", {"class":"tmlinks"});
var vm_button = cNode(null, "a", "Автоматично добавяне на цитат", {"id":"tm_switch_button","class":"tm_switch_button"});
addEventListener(vm_button, "click", show);
vm_buttons.appendChild(vm_button);
toolbar.appendChild(vm_buttons);
 
return;
 
/* shows the template master */
function show()
{
/* set some globals to there defaults */
bBreak = false;
State = null;
if (document.getElementById("tm_dummy_div") != null) {
switch_view_to();
return;
}
 
/* check if cursor within template wikisource and parse it */
var template_source = null;
var Template_given = null;
var Target = new Object();
var Editbox = document.getElementById("wpTextbox1");
Target["Editbox"] = Editbox;
 
/* get cursor/mark position (browser indendend, depends on wikibits.js) */
if (is_ie) {
var marker_start = "####template_master_cursor_marker_start####";
var marker_end = "####template_master_cursor_marker_end####";
insertTags(marker_start, marker_end, "");
Target["start"] = Editbox.value.search(marker_start);
Editbox.value = Editbox.value.replace(marker_start,"");
Target["end"] = Editbox.value.search(marker_end) - 1;
Editbox.value = Editbox.value.replace(marker_end,"");
} else {
Target["cursor"] = Editbox.selectionStart;
Target["start"] = Editbox.selectionStart;
Target["end"] = Editbox.selectionEnd - 1;
}
 
/* search if cursor within a template */
/* (1) replace syntax chars within nowiki-tags and html-comments */
var x_nowiki = /(<nowiki>.*?)[{|}](.*?<\/nowiki>)/g;
var source = replace_all(Editbox.value, x_nowiki, "$1#$2");
var x_htmlcomment = /(<!--.*?)[{|}](.*?-->)/g;
var source = replace_all(Editbox.value, x_htmlcomment, "$1#$2");
/* (2) create a list of all remaining template tags */
var tag_list = new Array();
var depth = 0;
var x_tag = /(\{\{|\}\})/;
var tag_pos = -2, new_pos = 0;
do {
new_pos = (source.substring(tag_pos + 2)).search(x_tag);
if (new_pos >= 0) {
tag_pos += new_pos + 2;
switch (source.substring(tag_pos, tag_pos + 2)) {
case "{{": {
tag_list.push({"type":0, "depth":depth, "position":tag_pos});
depth++;
}; break;
case "}}": {
depth--;
tag_list.push({"type":1, "depth":depth, "position":tag_pos});
};break;
default: alert("Internal error: Searching template tags failed ("+source.substring(tag_pos, tag_pos + 2)+").");return;
}
}
} while (new_pos >= 0);
/* (3) find nearest tag pair (same depth) around the cursor position */
var start = -1, end = -1, act_depth = 0;
var cursor_pos = Target["start"] ;
var cursor_depth = 0;
/* (a) find the depth at cursor pos */
for (var i = 0; i < tag_list.length; i++) {
if (cursor_pos < tag_list[i].position) {
cursor_depth = tag_list[i].depth;
} else break;
}
/* (b) search */
for (var i = 0; i < tag_list.length; i++) {
if (cursor_pos >= tag_list[i].position) {
if ((0 == tag_list[i].type) && (cursor_depth >= tag_list[i].depth)) {
start = tag_list[i].position;
act_depth = tag_list[i].depth;
}
if ((start > -1 ) && (1 == tag_list[i].type) && (act_depth == tag_list[i].depth)) start = -1;
} else break;
}
if (start > -1) for (var i = tag_list.length - 1; i > 0 ; i--) {
if (cursor_pos < tag_list[i].position) {
if (cursor_depth >= tag_list[i].depth) {
if ((1 == tag_list[i].type) && (act_depth == tag_list[i].depth)) {
end = tag_list[i].position;
}
}
} else break;
}
 
/* (4) get template source code without the surounding brackets */
if ((start>=0) && (end>=0)) {
template_source = Editbox.value.substring(start + 2, end);
} else template_source = null;
 
/* parse source */
if (template_source != null) {
Template_given = parse_template_source(template_source);
if (Template_given != null) {
// save new positions only, if template parsed successfull
Target["start"] = start;
Target["end"] = end + 1;
} else template_source = null;
}
switch_view_to();
/* dummy main div */
Tm_box = cNode(Editbox.parentNode, "div", null, {"id":"tm_dummy_div","style":"position:absolute;z-index:99;left:"+(Editbox.offsetLeft)+"px;top:"+(Editbox.offsetTop)+"px;width:"+(Editbox.offsetWidth)+"px;height:"+(Editbox.offsetHeight)+"px;"+((is_ie)?"overflow-x:hidden;overflow-y:auto;":"overflow:auto;")});
if ((template_source == null) && (Target["start"] <= Target["end"])) {
// ask, if the user want to use a Wikisource_To_Template-Plugin
if ((TM_PluginList) && (TM_PluginList.length)) {
/* create plugin list */
var plugins = new Array();
for (var i = 0; i < TM_PluginList.length; i++) {
try {
var name = TM_PluginList[i].opGetName();
var type = TM_PluginList[i].opGetType();
if ((type !=null) && (type =="Wiki2Template") && (name != null)) plugins.push(TM_PluginList[i]);
} catch(e) {
log_message("Incompatible Plugin: " + e.message);
}
}
if (plugins.length > 0) {
var Plugin_div = cNode(null, "div", locals["w2t plugin selection"], {"class":"tm_plugin_selector"});
for (var i = 0; i < plugins.length; i++) {
var A_plugin = cNode(Plugin_div, "a", plugins[i].opGetName(), {"class":"tm_button tm_v_selector tm_plugin_selector"});
A_plugin.tm_plugin = plugins[i];
addEventListener(A_plugin, "click", function(e) {
var plugin = ((is_ie)?e.srcElement:e.target).tm_plugin;
if (plugin != null) {
Template_given = plugin.opTransform(Editbox.value.substring(Target["start"], Target["end"] + 1));
if (Template_given != null) {
Plugin_div.parentNode.removeChild(Plugin_div);
show_template(Tm_box,"none", Template_given, Target);
}
} else alert("Internal error: No tm_plugin attribute found.");
});
}
var A_cancel = cNode(Plugin_div, "a", locals["Cancel"], {"class":"tm_button tm_v_selector tm_cancel_button","style":"margin-top:8px !important"});
addEventListener(A_cancel, "click", function(e) {
Plugin_div.parentNode.removeChild(Plugin_div);
show_template(Tm_box,"none", null, Target);
});
Tm_box.appendChild(Plugin_div);
}
/* log_message(plugins.join(","));
Template_given = TM_PluginList[0].opTransform(Editbox.value.substring(Target["start"], Target["end"] + 1));*/
}
} else if ( typeof vm_deftpl != "undefined" ) {
show_template(Tm_box, vm_deftpl, Template_given, Target);
} else {
/* load given template */
show_template(Tm_box,"none", Template_given, Target);
}
return;
}
 
/* shows specific template */
function show_template(Root_node, template_name, Template_given, Target)
{
// check parameter
if ((Template_given != null) && (Template_given["template_name"] != template_name)) template_name = Template_given["template_name"];
 
// create empty formular
if ((Template_given == null) && (template_name == "none")) {
var rv = new Object();
// rv.responseText='<div id="template_usage">&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt;&lt;TemplateUsage&gt;&lt;Group&gt;&lt;/Group&gt;&lt;/TemplateUsage&gt;</div>';
rv.responseText='<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><TemplateUsage><Group></Group></TemplateUsage>';
parseUsage(rv);
return;
}
 
var Template_new = new Object();
Template_new["template_name"] = template_name;
 
if (restoreTemplate(template_name) == true) return;
else load_template();
return;
function load_template()
{
var Dummy_div = document.getElementById("tm_dummy_div");
var Progress_div = cNode(Dummy_div, "div", locals["Template"]+ " “" + template_name+"“ " +locals["Progress"] +" .", {"class":"tm_load_progress", "id":"tm_load_progress"});
var A_cancel = cNode(Progress_div, "a", locals["Cancel"], {"class":"tm_button tm_v_selector tm_cancel_button"});
addEventListener(A_cancel, "click", function(e) {
bBreak = true;
switch_view_to("EB");
});
oXmlHttpRequest({
'method':'GET',
'url': wgServer + wgScriptPath + "/index.php?title=" + ((template_name.search(new RegExp(locals["User"]+"( [^:]+){0,1}:"),"")>=0)?(""):(locals["Template"]+":"))+template_name+"/XML&action=raw",
'headers':{'User-agent': 'Skript:TM(wp_de_user_Revvar)'},
'onload': function(rD) {
Dummy_div.removeChild(Progress_div);
parseUsage(rD);
},
'onerror':function(rD) {
log_message(locals["sys_load_error"].replace("$1", template_name));
switch_view_to("EB");
},
'onreadystatechange':function() {
Progress_div.firstChild.data += ".";
},
'on_cancel': function() {switch_view_to("EB");}
});
return;
}
function parseUsage(rv)
{
try {
var usage_text = rv.responseText;
if (usage_text.length == 0) {
log_message(locals["sys_no_such_template"].replace("$1", template_name));
switch_view_to("EB");
return;
}
 
/* create document from XML text */
var Xml_dom=parseXML(usage_text);
var Xsl_dom=get_xsl_dom();
 
/* load style sheet for the transformation */
// var Xsl_dom = document.implementation.createDocument("", "", null);
// Xsl_dom.addEventListener("load", onload, false);
// Xsl_dom.load("http://tools.wikimedia.de/~revvar/tm_formular.xsl");
 
/* next step "function onload"*/
onload();
return;
 
} catch(e) {
log_message(e.message);
switch_view_to("EB");
return;
}
return;
 
function onload() {
var dom = createForm(Xml_dom, Xsl_dom);
if (dom) {
attachForm(dom);
 
/* cache template */
Template[template_name] = new Object();
Template[template_name].Xml_dom = Xml_dom;
Template[template_name].Xsl_dom = Xsl_dom;
} else switch_view_to("EB");
return;
}
}
 
function createForm(Xml_dom, Xsl_dom) {
try {
/* transform the XML Formular Specification with the loaded stylesheet */
var Result_dom = null;
if (is_ie) {
var result_xml = Xml_dom.transformNode(Xsl_dom.documentElement);
result_xml = result_xml.replace("locals_submit", locals["Submit"]);
result_xml = result_xml.replace("locals_cancel", locals["Cancel"]);
result_xml = result_xml.replace("locals_template", locals["Template"]);
result_xml = result_xml.replace(new RegExp("locals_nohelp","g"), locals["sys_no_help"]);
result_xml = result_xml.replace("locals_version", VERSION);
var Result_div = cNode(null, "div", null, {"id":"tm_dummy_ie_div", "style":"visibility:hidden;"});
Result_div.innerHTML = result_xml;
Root_node.appendChild(Result_div);
Result_dom = document;
var group_div = document.getElementById("tm_group_selector");
if (group_div.firstChild == null) {
group_div.parentNode.removeChild(group_div);
}
} else {
var Processor = new XSLTProcessor()
Processor.importStylesheet(Xsl_dom);
Processor.setParameter(null, "locals_submit", locals["Submit"]);
Processor.setParameter(null, "locals_cancel", locals["Cancel"]);
Processor.setParameter(null, "locals_template", locals["Template"]);
Processor.setParameter(null, "locals_nohelp",locals["sys_no_help"]);
Processor.setParameter(null, "locals_version",VERSION);
 
Result_dom = Processor.transformToDocument(Xml_dom);
}
 
/* add program logic */
completeForm(Result_dom);
return Result_dom;
} catch(e) {
log_message(e.message);
return null;
}
}
function attachForm(dom) {
/* append formular to root node */
var Mf = dom.getElementById("tm_main_frame");
if (is_ie) Root_node.removeChild(document.getElementById("tm_dummy_ie_div"));
Root_node.appendChild(Mf);
var Tm_main = document.getElementById("tm_main_frame");
var Tm_header=document.getElementById("tm_header");
var Tm_form=document.getElementById("tm_form");
var Tm_footer=document.getElementById("tm_footer");
/* resize all input boxes*/
var Input_node = null;
Input_node = traverse(Tm_form, "tm_formelem");
for (var i = 0; i < Input_node.length; i++) {
if (Input_node[i].className == "tm_input") {
resizeInputBox(Input_node[i], 1);
}
}
 
/* resize formular */
var new_height = Root_node.offsetHeight;
new_height = new_height - Tm_header.offsetHeight - Tm_footer.offsetHeight;
setStyleAttribute(Tm_form, {"height":(new_height+ "px")});
setStyleAttribute(Tm_form, {"height":((new_height + (Root_node.offsetHeight - Tm_main.offsetHeight) )+ "px")});
}
function removeForm() {
Root_node.removeChild(document.getElementById("tm_main_frame"));
}
 
function restoreTemplate(name)
{
if (Template[name]) {
var dom = createForm(Template[name].Xml_dom, Template[name].Xsl_dom);
if (dom) {
attachForm(dom);
return true;
}
}
return false;
}
function traverse(Parent, name)
{
var childs = new Array();
var Child = Parent.firstChild;
while (Child != null) {
if ((Child.getAttribute) && (Child.getAttribute("tm_name"))) {
if (((""+Child.getAttribute("tm_name")).search(name) == 0)) childs.push(Child);
}
if (Child.firstChild != null) childs = childs.concat(traverse(Child, name));
Child = Child.nextSibling;
}
return childs;
}
function mapParameter(Temp_plugin, Temp_real) {
var Temp_given = new Object();
for (var id in Temp_real) {
if (Temp_plugin[id] != null) {
Temp_given[id] = Temp_plugin[id];
Temp_plugin[id] = null;
} else {
for (var pi_id in Temp_plugin) if (Temp_plugin[pi_id] != null) {
if (id.toLowerCase() == pi_id.toLowerCase()) {
Temp_given[id] = Temp_plugin[pi_id];
Temp_plugin[pi_id] = null;
break;
}
}
}
}
/* append all unknown params */
for (var pi_id in Temp_plugin) if (Temp_plugin[pi_id] != null) Temp_given[pi_id] = Temp_plugin[pi_id];
return Temp_given;
}
 
function completeForm(dom)
{
State = dom.getElementById("tm_state").firstChild;
var Name_node = dom.getElementById("tm_template");
Name_node.value= template_name;
if (template_name.length > 32) Name_node.size = template_name.length;
if (template_name != "none") Name_node.readOnly = true;
else {
Name_node.value = "";
addEventListener(Name_node, "keypress", template_name_changed);
}
var is_changed = false;
function template_name_changed(e)
{
if (is_changed) return;
if (e.type == "keypress") {
if (e.which) {
if (e.which != 13) return;
} else if (e.keyCode) {
if (e.keyCode != 13) return;
} else return;
}
var new_name = Name_node.value + "";
if (new_name.length == 0) return;
is_changed = true;
removeForm();
show_template(Root_node, new_name, null, Target);
}
/* fix an ie width problem for the group divs */
if (is_ie) {
var group_count = 1;
do {
var Group_div = dom.getElementById("tm_group_" + group_count);
if ((Group_div) && (Group_div.className) && (("" + Group_div.className).search("tm_ie_group") < 0)) {
Group_div.className = "tm_group tm_ie_group";
}
group_count++;
} while (Group_div != null);
}
 
var Input_node = null;
Input_node = traverse(dom, "tm_formelem");
 
/* save references to nodes and set help attribute */
var comment_counter = 0;
for (var i = 0; i < Input_node.length; i++) {
if (Input_node[i].className == "tm_group_heading") {
var id = "tm_comment_" + comment_counter;
Template_new[id] = new Object();
Template_new[id].showempty = (Input_node[i].parentNode.getAttribute("tm_showempty") == "true");
Template_new[id].value = "";
if (comment_counter > 0) Template_new[id].value += "\n";
Template_new[id].value += "<!-- " + Input_node[i].firstChild.data + " -->\n";
comment_counter++;
} else {
var id = Input_node[i].id;
if (id == null) {
log_message("Internal error: XSLT created input node without id.");
switch_view_to("EB");
return;
}
if (Template_new[id] != null) {
log_message("Internal error: Duplicate id \"" + id + "\".");
switch_view_to("EB");
return;
}
Input_node[i].tm_help = Input_node[i].title;
Template_new[id] = Input_node[i];
}
}
 
/* transform all condition attributes from text to a RegExp */
for (var i = 0; i < Input_node.length; i++) {
var condition_text = Input_node[i].getAttribute("tm_condition");
if ((condition_text != null) && ((""+condition_text).length > 0)) {
try {
Input_node[i].tm_condition = new RegExp(condition_text);
} catch(e) {
log_message(e.message+"\n"+locals["sys_invalid_condition"].replace("$1", condition_text));
switch_view_to("EB");
return;
}
}
}
 
/* map suggested to existing parameter names */
if ((Template_given != null) && (Template_given["source"]) && (Template_given["source"] == "plug-in")) {
/* create a list with all valid parameter names */
var Temp_real = new Object();
for (var i = 0; i < Input_node.length; i++) {
var name = "" + Input_node[i].id;
if ((name !=null) && (name.length) && (name.length>0)) Temp_real[name] = true;
}
Template_given = mapParameter(Template_given, Temp_real);
}
 
/* fill the formular with the given template and add resize handler */
var Template_used = new Object();
if (Template_given != null) {
for (var i = 0; i < Input_node.length; i++) {
var name = "" + Input_node[i].id;
if (Template_given[name] != null) Template_used[name] = true; /* mark given parameter to find unknown */
if ((name !=null) && (name.length) && (name.length>0) && (Template_given[name] != null) && (Template_given[name].length>0)) {
if (Input_node[i].nodeName.search(/^select$/i) == 0) {
Input_node[i].value = Template_given[name];
if (Input_node[i].value != Template_given[name]) {
Input_node[i].title = locals["sys_invalid_value"] + ": \""+Template_given[name]+"\"! "+Input_node[i].tm_help;
Input_node[i].className = "tm_input tm_error";
Input_node[i].setAttribute("tm_error", "true");
}
} else {
if (Input_node[i].type.search(/^checkbox$/i) == 0) {
Input_node[i].checked = true;
} else {
Input_node[i].value = Template_given[name];
if (Input_node[i].nodeName.search(/^input$/i) == 0) {
/* (1) replace newlines with <br /> */
Input_node[i].value = replace_all(Input_node[i].value, new RegExp("\n","g"), "<br />");
}
}
}
}
}
}
 
/* add function to show help text at state bar on focus and to trace act input field + add resize handler */
for (var i = 0; i < Input_node.length; i++) {
addEventListener(Input_node[i], "focus", showHelp);
if ((Input_node[i].nodeName.search(/^input$/i) == 0) && (Input_node[i].type.search(/^text$/i) == 0) && (Input_node[i].className.search(/tm_input_max/i) < 0)) {
addEventListener(Input_node[i], "keyup", resizeHandler);
}
}
/* add function for the group selection button */
var Group_selector = dom.getElementById("tm_group_selector");
if (Group_selector != null) {
var Group_button = Group_selector.firstChild;
while (Group_button != null) {
if (Group_button.nodeName.search(/^a$/i) == 0) addEventListener(Group_button, "click", selectGroup);
Group_button = Group_button.nextSibling;
}
}
 
/* search unknown given named parameter*/
if ((Template_given != null) && (Template_used != null)) {
var unknown_parameter = new Array();
for (var id in Template_given) if (!((Template_used[id]) && (Template_used[id] == true))) {
if (((""+id).search(/^(source|template_name)$/) < 0) && ((""+id).search("tm_form_parameter") < 0))
unknown_parameter.push(id.replace(/^tm_form_(.+)$/, "$1"));
}
if (unknown_parameter.length > 0) {
var unknown_div = cNode(dom.getElementById("tm_group_selector"), "div", null, {"class":"tm_unknown_selector","id":"tm_unknown_selector"});
for (var i = 0; i < unknown_parameter.length; i++) {
var Unknown_link = cNode(unknown_div, "a", unknown_parameter[i] , {"class":"tm_button tm_selector tm_unknown_selector","title":Template_given["tm_form_" + unknown_parameter[i]]});
addEventListener(Unknown_link, "click", insertUnknown);
}
}
}
 
/* buttons */
var Button_submit = dom.getElementById("tm_submit");
addEventListener(Button_submit, "click", submitTemplate);
var Button_cancel = dom.getElementById("tm_cancel");
addEventListener(Button_cancel, "click", cancelTemplate);
/* last op (possible race condition!): enable Template_name node and buttons */
Name_node.removeAttribute("disabled");
Button_cancel.removeAttribute("disabled");
if (template_name != "none") Button_submit.removeAttribute("disabled");
return true;
}
 
function submitTemplate(e)
{
if (!is_ie) e.preventDefault();
/* read all results and correct them if necessary */
var success = true;
var First_error_node = null;
for (var id in Template_new) if (id.search(/^(source|template_name|tm_comment_)/) < 0) {
var Node = Template_new[id];
switch ((""+Node.nodeName).toLowerCase()) {
case "textarea": {
Node.tm_value = Node.value;
var lines = Node.tm_value.split("\n");
if ((lines.length - 1 > 1) && (lines[lines.length - 1].search(/[\S]/) < 0)) lines.pop();
Node.tm_value = lines.join("\n");
if (lines.length > 1) Node.tm_value = "\n" + Node.tm_value;
};break;
case "input": {
if ((""+Node.type).toLowerCase() == "checkbox") {
if (Node.checked == true) Node.tm_value = Node.value;
else Node.tm_value = "";
} else {
Node.tm_value = Node.value;
}
};break;
 
case "select": {
Node.tm_value = trim(Node.value);
};break;
 
default: {
log_message("Internal Error: Unknown Node type \"" + Node.nodeName + "\".");
switch_view_to("EB");
return;
}
}
/* verify values */
var node_success = true;
if ((Node.getAttribute("tm_null") == "false") && ((""+Node.tm_value).length==0)) {
success = false; node_success = false;
if (First_error_node == null) First_error_node=Node;
Node.title = locals["sys_enter_value"]+" "+Node.tm_help;
Node.className = "tm_input tm_error";
Node.setAttribute("tm_error", "true");
} else if (Node.tm_condition != null) {
if ((!((Node.getAttribute("tm_null") == "true") && ((""+Node.value).length==0))) &&
((""+Node.tm_value).search(Node.tm_condition) != 0)) {
success = false; node_success = false;
if (First_error_node == null) First_error_node=Node;
Node.title = locals["sys_enter_valid_value"]+" "+Node.tm_help;
Node.className = "tm_input tm_error";
Node.setAttribute("tm_error", "true");
}
}
if (node_success == true) {
Node.setAttribute("tm_error", "false");
Node.className = "tm_input";
Node.title = Node.tm_help;
}
}
if (success==false) {
if (State) State.data = locals["sys_please_correct_errors"];
First_error_node.focus();
return;
}
 
/* create new template source */
var x_param = /^tm_form_(.+)$/;
var output = document.getElementById("tm_main_frame");
if (output != null) {
output = ((""+output.getAttribute("tm_output")).search(/^expand$/)==0);
} else output=false;
var new_template = "{{" + Template_new["template_name"] + ((output)?"\n":"");
var group_count = 0;
var group_template = "";
var group_showempty = false;
for (id in Template_new) if (id.search(/^(source|template_name)$/) < 0) {
if (output == true) {
if (id.search("tm_comment_") == 0) {
if ((group_count > 0) || (group_showempty == true)) new_template += group_template;
group_count = 0;
group_template = "";
group_showempty = Template_new[id].showempty;
// group_template += Template_new[id].value;
} else {
group_template += " | " + (""+id).replace(x_param,"$1");
if (((""+Template_new[id].tm_value).length > 0) || (Template_new[id].getAttribute("tm_predefined") == "false")) {
group_template += "= " + Template_new[id].tm_value;
}
group_template += "\n";
if ((""+Template_new[id].tm_value).length > 0) group_count++;
}
} else if (((""+Template_new[id].tm_value).length > 0) && ((id.search("tm_comment_") < 0))) {
// Borislav
var param_pref = (""+id).replace(x_param,"$1");
param_pref = param_pref.match(/^\d+$/) ? "" : param_pref + " = ";
new_template += " | " + param_pref + Template_new[id].tm_value;
}
}
if (output == true) if ((group_count > 0) || (group_showempty == true)) new_template += group_template;
if (output == false) new_template += " ";
new_template += "}}";
 
switch_view_to("EB");
 
new_template = new_template.replace(/ *\| */g, "|");
/* insert source into Editbox at cursor */
var scroll_top = Target["Editbox"].scrollTop;
Target["Editbox"].value = Target["Editbox"].value.substring(0, Target["start"]) + new_template + Target["Editbox"].value.substring(Target["end"]+1);
if (is_ie) {
var Range = Target["Editbox"].createTextRange();
Range.collapse(true);
Target["start"] += new_template.length + 1;
Range.moveEnd('character', Target["start"]);
Range.moveStart('character', Target["start"]);
Range.select();
} else {
Target["cursor"] += new_template.length + 1;
Target["Editbox"].selectionStart = Target["cursor"];
Target["Editbox"].selectionEnd = Target["cursor"];
Target["Editbox"].scrollTop = scroll_top;
}
}
function cancelTemplate(e)
{
if (!is_ie) e.preventDefault();
switch_view_to("EB");
}
}
 
function switch_view_to(view)
{
var Editbox = document.getElementById("wpTextbox1");
var Tm_box = document.getElementById("tm_dummy_div");
if (view == null) view = "";
if (((view == "VM") || (view == "")) && (act_view == "EB")) {
if (Editbox != null) {
setStyleAttribute(Editbox, {"visibility":"hidden"});
Editbox.readOnly = true;
document.getElementById("wpSave").disabled = true;
document.getElementById("wpPreview").disabled = true;
document.getElementById("wpDiff").disabled = true;
}
if (Tm_box != null) setStyleAttribute(Tm_box, {"z-index":"99", "visibility":"visible"});
act_view = "VM";
} else if (((view == "EB") || (view == "")) && (act_view == "VM")) {
if (Tm_box != null) setStyleAttribute(Tm_box, {"visibility":"hidden", "z-index":"0"});
if (Editbox != null) {
if (view == "EB") {
// removes user interface
if (Tm_box) Tm_box.parentNode.removeChild(Tm_box);
Tm_box = null;
 
if (is_ie) Editbox.removeAttribute("readOnly");
else Editbox.removeAttribute("readonly");
document.getElementById("wpSave").removeAttribute("disabled");
document.getElementById("wpPreview").removeAttribute("disabled");
document.getElementById("wpDiff").removeAttribute("disabled");
}
setStyleAttribute(Editbox, {"visibility":"visible"});
Editbox.focus();
}
act_view = "EB";
} else {
log_message("Internal error: act_view conflicts with view parameter");
}
}
 
var help_mutex = false;
function showHelp(e)
{
if (help_mutex == true) return;
help_mutex = true;
if (!is_ie) e.preventDefault();
Act_input = ((is_ie)?e.srcElement:e.target);
var text = Act_input.title;
/* write help text and resize formular */
var Tm_main = document.getElementById("tm_main_frame");
var Tm_header=document.getElementById("tm_header");
var Tm_form=document.getElementById("tm_form");
var rel_scroll_pos = Tm_form.scrollTop / Tm_form.scrollHeight;
var Tm_footer=document.getElementById("tm_footer");
var new_height = Tm_main.parentNode.offsetHeight;
document.getElementById("tm_state").firstChild.data = text;
new_height = new_height - Tm_header.offsetHeight - Tm_footer.offsetHeight;
setStyleAttribute(Tm_form, {"height":(new_height+ "px")});
setStyleAttribute(Tm_form, {"height":((new_height + (Tm_main.parentNode.offsetHeight - Tm_main.offsetHeight) )+ "px")});
Tm_form.scrollTop = Tm_form.scrollHeight * rel_scroll_pos;
help_mutex = false;
}
 
function resizeHandler(e)
{
Act_input = ((is_ie)?e.srcElement:e.target);
Act_input.tm_old_size = Act_input.size;
resizeInputBox(Act_input, 1);
if ((is_gecko) && (Act_input.tm_old_size != Act_input.size)) {
var org_value = Act_input.value;
var org_start = Act_input.selectionStart;
var org_end = Act_input.selectionEnd;
Act_input.value = "";
Act_input.value = org_value;
if (org_end >= org_start) Act_input.selectionEnd = org_end;
Act_input.selectionStart = org_start;
if (org_end < org_start) Act_input.selectionEnd = org_end;
}
}
 
function insertUnknown(e)
{
if (!is_ie) e.preventDefault();
var text = ((is_ie)?e.srcElement:e.target).title;
if ((Act_input != null) && (Act_input.nodeName.search(/^(input|select|textarea)$/i) ==0) && (Act_input.type.search(/^checkbox$/i) < 0)) Act_input.value = text;
}
 
function selectGroup(e)
{
if (!is_ie) e.preventDefault();
try {
var text = "" + ((is_ie)?e.srcElement:e.target).id;
var position = Math.round(parseFloat(text.replace(/^.+_([0-9\.]+)$/,"$1")) * ((is_ie)?2:1));
var Group_div = document.getElementById("tm_group_"+position);
var Form_div = document.getElementById("tm_form");
Form_div.scrollTop = Group_div.offsetTop - Group_div.parentNode.offsetTop;
} catch(e) {
log_message(e.message+"\n"+"Internal error: Can't select group div with id=\"tm_group_"+position+"\".");
switch_view_to("EB");
return;
}
}
 
function parse_template_source(source)
{
var x_comment = /<!--.*?-->/g;
source = replace_all(source, x_comment, "");
/* replace split chars within nowiki segments and nested templates */
var x_nowiki_1 = /(<nowiki>.*?)[|](.*?<\/nowiki>)/g;
var x_nested = /((?:^|[^{])\{\{[^{}]*?)[|]([^{}]*?\}\}(?:$|[^}]))/g;
source = replace_all(source, x_nowiki_1, "$1###TM###$2");
source = replace_all(source, x_nested, "$1###TM###$2");
 
/* replace split chars within wikilinks */
var x_wikilinks = /(\[\[[^\]]+)\|([^\]]*)/g;
source = replace_all(source, x_wikilinks, "$1###TM###$2");
 
var parameter = source.split("|");
var Template_given = new Object();
for (var i = 0; i < parameter.length; i++) {
parameter[i] = replace_all(parameter[i], /###TM###/g, "|");
parameter[i] = trim(parameter[i]);
if (i==0) {
Template_given["template_name"] = parameter[i];
} else {
var parameter_name = "";
var parameter_value = "";
var first_equal_char = parameter[i].search("=");
if (first_equal_char < 0) {
// Borislav
parameter_name = "tm_form_" + i;
parameter_value = parameter[i];
} else {
parameter_name = "tm_form_" + trim(parameter[i].substring(0, first_equal_char));
parameter_value = trim(parameter[i].substring(first_equal_char + 1));
}
if (Template_given[parameter_name] != null) {
log_message("Syntax error: Parameter name \""+parameter_name+"\" already in use.");
return null;
}
/* correct format errors */
 
Template_given[parameter_name] = parameter_value;
}
}
Template_given["source"] = "source code";
return Template_given;
}
 
/* ==helper functions===================================================*/
function replace_all(text, regexp, replacement)
{
var count_tmp = 0;
while (text.search(regexp) >= 0) {
text = text.replace(regexp, replacement);
count_tmp++;
if (count_tmp > 1000) {
log_message("replace_all: Internal error - endless loop.");
return null;
}
}
return text;
}
 
function trim(text)
{
text = "" + text;
text = replace_all(text, /^\s+/g, "");
text = replace_all(text, /^(.*?)\s+$/, "$1");
text = replace_all(text, "\n\n", "\n");
if (text.search(/[^\s]/) < 0) text = "";
return text;
}
 
/**
Creates a new GUI node.
 
@author [[de:Benutzer:Revvar]]
@param nRoot null or reference to the prefered root node object
@param nType HTML type string ("div" for example)
@param nText null or string with the text for the text child node
@param nAttr null or object with attribute attributes, ({style:"...",width:"100%"} for example)
@return the new node object
*/
function cNode(nRoot,nType,nText,nAttr)
{
var elem=document.createElement(nType);
if (nAttr) for (var aid in nAttr) {
if (aid == "style") {
var style_attr = nAttr[aid].split(";");
var style_obj = new Object();
for (var i = 0; i < style_attr.length; i++) {
var style_id = style_attr[i].replace(/^\s*([^:]+):.*$/,"$1");
var style_value = style_attr[i].replace(/^\s*[^:]+:\s*([^\s;]+)[\s;]*$/,"$1");
if (style_id.length > 0) style_obj[style_id] = style_value;
// log_message(style_id + ":" + style_value);
}
setStyleAttribute(elem, style_obj);
} else {
if (aid == "class") elem.className = nAttr[aid];
else elem.setAttribute(aid, nAttr[aid]);
}
}
if (nText) elem.appendChild(document.createTextNode(nText));
if (nRoot) nRoot.appendChild(elem);
return elem;
}
 
 
function setStyleAttribute(Node, Attribute)
{
if ((Node) && (Attribute)) {
for (var aid in Attribute) {
Node.style[aid] = Attribute[aid];
}
}
}
 
function addEventListener(Node, event, callback)
{
if (is_ie) Node.attachEvent("on"+event, callback);
else Node.addEventListener(event, callback, false);
}
 
function removeEventListener(Node, event, callback)
{
if (is_ie) Node.detachEvent("on"+event, callback);
else Node.removeEventListener(event, callback, false);
}
 
//XMLHttpRequest wrapper, with timeout support
function oXmlHttpRequest(data)
{
//preconditions
if ((data.onload==null) || (data.onreadystatechange==null)) throw("oXmlHttpRequest-precondition");
var orgHandler={id:(iRequestID++),onload:data.onload,onreadystatechange:data.onreadystatechange,onerror:data.onerror,timeout:null,valid:true};
 
data.onload=function (rD) {
if (orgHandler.timeout) clearTimeout(orgHandler.timeout);
if (bBreak) return; //cancel by user
if (!orgHandler.valid) return; //old discarded request
orgHandler.onload(rD);
orgHandler.valid=false;
return;
}
 
data.onreadystatechange=function (rD) {
if (orgHandler.timeout) clearTimeout(orgHandler.timeout);
if (bBreak) return; //cancel by user
if (!orgHandler.valid) return; //old discarded request
orgHandler.onreadystatechange(rD);
orgHandler.timeout=setTimeout(fTimeout,HTTPTIMEOUT);
}
 
data.onerror=function (rD)
{
if (orgHandler.timeout) clearTimeout(orgHandler.timeout);
if (bBreak) return; //cancel by user
if (!orgHandler.valid) return; //old discarded request
orgHandler.valid=false;//discard request
if (orgHandler.onerror) orgHandler.onerror(rD);
log_message("HTTP-Error "+rD.status+":"+rD.statusText);
fRetry("Error: "+rD.status+".");
return;
}
 
function fRetry(text)
{
if (data.silent) return;
var bRetry=confirm(text+" "+locals["sys_question_repeat_http_request"]);
if (bRetry==false) {
bBreak=true;
if (data.on_cancel) data.on_cancel();
return;
}
//retry request
setTimeout(function() {oXmlHttpRequest({method:data.method,url:data.url,headers:data.headers,data:data.data,onload:orgHandler.onload,onerror:orgHandler.onerror,onreadystatechange:orgHandler.onreadystatechange})},10);
return;
}
 
function fTimeout()
{
if (orgHandler.timeout) clearTimeout(orgHandler.timeout);
if (bBreak) return; //cancel by user
if (!orgHandler.valid) return; //old discarded request
var bWait=false;
if (!data.silent) bWait=confirm(locals["sys_question_wait_for_http_response"].replace("$1", Math.round(HTTPTIMEOUT/1000)));
if (bWait==false) {
orgHandler.valid=false;//discard request
fRetry("Timeout: "+data.url+"\n");
} else {
if (!orgHandler.valid) return; //old discarded request
orgHandler.timeout=setTimeout(fTimeout,HTTPTIMEOUT);
}
return;
}
orgHandler.timeout=setTimeout(fTimeout,HTTPTIMEOUT);
GM_xmlhttpRequest(data);
return;
}
 
function GM_xmlhttpRequest(req)
{
if (is_gecko && (url.search("file://") == 0)) {
/* Debugging with a local copy */
try {
netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalBrowserRead");
} catch (e) {
alert("Internal error: Permission UniversalBrowserRead denied.");
}
}
var xmlHttp = sajax_init_object();// gets the XMLHttpRequest object (depends on ajax.js)
xmlHttp.open(req.method, req.url, true);
xmlHttp.onreadystatechange = function () {
if (xmlHttp.readyState == 4) {
req.onload(xmlHttp);
} else req.onreadystatechange;
};
for (var name in req.headers) {
xmlHttp.setRequestHeader(name, req.headers[name]);
}
xmlHttp.send(req.data);
}
 
var resize_mutex = false;
function resizeInputBox(oInputBox, extra_spaces) {
if (resize_mutex == true) return;
resize_mutex = true;
if (!((oInputBox.nodeName) && (oInputBox.nodeName.search(/^input$/i) == 0) && (oInputBox.type) && (oInputBox.type.search(/^text$/i) == 0))) {
alert("Internal error: call of CInputBoxResizer.opResize with an unsupported node type: " + oInputBox);
resize_mutex = false;
return;
}
 
/* first call for this node ? */
if (!(oInputBox.tm_org_size)) {
oInputBox.tm_org_size = oInputBox.size; // save orginal size
}
if (oInputBox.tm_org_size >= oInputBox.value.length) {
resize_mutex = false;
return;
}
oInputBox.size = oInputBox.value.length + extra_spaces;
var right_pos = oInputBox.offsetWidth;
var tmp_str = "";
var node = oInputBox;
var table_node = null;
do {
if (node.className.search("tm_table") >= 0) table_node = node;
else {
right_pos += node.offsetLeft;
tmp_str += node.offsetLeft + "px +";
}
node = node.parentNode;
} while (node.className.search("tm_group") < 0);
if ((right_pos + 8) > node.offsetWidth) {
if (is_ie) {
while ((right_pos + 8) > node.offsetWidth) {
var old_width = oInputBox.offsetWidth;
oInputBox.size--;
right_pos -= old_width - oInputBox.offsetWidth;
}
} else {
oInputBox.size = oInputBox.tm_org_size;
var child = node.firstChild;
if (table_node != null) table_node.className = "tm_table tm_table_max"; else alert("internal error: table not found");
oInputBox.className = "tm_input tm_input_max";
}
removeEventListener(oInputBox, "keyup", resizeHandler);
}
resize_mutex = false;
return;
}
 
} // tm_init
 
/* XXX: public for the xsl include hack */
function parseXML(text)
{
var dom = null;
if (window.ActiveXObject)
{
dom=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
dom.async="false";
dom.loadXML(text);
return dom;
} else {
var parser=new DOMParser();
dom=parser.parseFromString(text,"text/xml");
var error=dom.getElementsByTagName("parsererror");
if (!error[0]) {
return dom;
} else {
var sError=error[0].firstChild.nodeValue;
log_message(sError);
var aError=sError.split("\n");
if (aError[2]) {
aLocation=aError[2].match(/[0-9]+/g);
if (aLocation[0]) {
var aHtmlText=text.split("\n");
log_message("error line:"+aHtmlText[aLocation[0]-1]);
return;
}
} else log_message("no error position");
return;
}
return;
}
}
 
function log_message(msg)
{
alert(msg);
}
 
//tm_init();
{{МедияУики:Common.js/Tm.js}}
hookEvent("load", tm_init);
1646

редакции

Навигация