Разлика между версии на „Бъкминстър Фулър“

Направо към навигацията Направо към търсенето
редакция без резюме
м
 
{{цитат|Няма нищо в гъсеницата, което да ти говори, че се готви да бъде пеперуда.|||There is nothing in a caterpillar that tells you it's going to be a butterfly.}}
 
{{цитат|Когато и да очертая кръг, моментално искам да изляза извън него.|||Whenever I draw a circle, I immediately want to step out of it.}}
 
{{цитат|Деветдесет и девет процента от това кои сме ние всъщност е нещо невидимо и недосегаемо.|||Ninety-nine percent of who you are is invisible and untouchable.}}
 
{{цитат|Да вярваш е нещо далеч по-добро от приемането на доверие. Приемането на доверие е, когато някой друг мисли вместо теб.|||Faith is much better than belief. Belief is when someone else does the thinking.}}
 
{{цитат|Би било далеч по-близо до реалния Универсум да гледаме на себе си като на абсолютно непрекъснат сложен процес. Много е възможно ние да сме най-сложното от разрешаващите проблеми предизвикателства на творението, което е вечно обновявяващ се Сценарий на Вселената. По този начин всеки от нас може да се разглежда като част от Съзнанието, което можем да наречем Бог.|||It would be much closer to actual Universe to think of ourselves as an absolutely continuous complex process. We are quite possibly the most complex of the problem-solving challenges of the invention that is eternally regenerative Scenario Universe. In this way, each of us might be a department of the mind we might call God. (Syn. 2 cite. 311.14)}}
 
{{цитат|Не би имало атеизъм, ако човекът знаеше за синергията.|||There could be no atheism if you knew about synergy. (SD Vol 1 p 104)}}
 
{{цитат|Е.А. към Б.Ф.: “Бъки, знаеш, хората говорят – какво има предвид Фулър с приказките си за интертрансформобилностите? Това са си чиста проба дарадонки.” – Б.Ф. към Е.А.: “Точно така. Дарадонките са именно това – красив пример за чиста проба интертрансформобилности.”|||EJA to RBF: “Bucky, you know, people say what does Fuller mean with all this talk about intertransformabilities? That's just horseshit.”
RBF to EJA:“Yes. That's right. That's just what horseshit is – a beautiful example of intertransformabilities.” (SD vol. 2 pg 232)}}
 
{{цитат|Няма нито един раздел в нито една икономическа книга по света за това как да създаваме повече с по-малко средства. Икономистите традиционно се опитват да увеличат онова, с което разполагаме, но идеята, че може да се премине от жичното към безжичното, от видимото структуриране към структуриране с невидими примеси, не им хрумва изобщо. Това стои извън тяхната гледна точка – отвъд обхвата на тяхното полезрение. Икономистите са специалисти, обучени да гледат едно точно определено нещо.|||There is not a chapter in any book in economics anywhere about doing more with less. Economists traditionally try to maximize what you have, but the idea that you could go from wire to wireless or from visible structuring to invisible alloy structuring did not occur to them at all. It was outside their point of view -- beyond their range of vision. Economists are specialists trained to look only at one particular thing. (Critical Path, 1982)}}
 
{{цитат|За първи път в историята ни сега е възможно да се погрижим за всеки отделен човек да живее непознат до днес висок стандарт на живот. Само допреди десет години тази “повече с по-малко” технология достигна точката на реалните възможности. Цялата човешка общност вече има свободата на избора да стане трайно успешна.|||For the first time in history it is now possible to take care of everybody at a higher standard of living than any have ever known. Only ten years ago the ‘more with less’ technology reached the point where this could be done. All humanity now has the option to become enduringly successful. (1980)}}
 
{{цитат|Ако цялото богатство на света беше разпределено по равно между всички хора, то всеки от нас щеше да е милионер.}}
 
 
10

редакции

Навигация