Статус на математическите възможности

Направо към навигацията Направо към търсенето

This page displays information about the enabled math rendering modes.

The following rendering modes are enabled:

PNG-изображения

Оставяне като LaTeX (за текстови браузъри)

MathML с резервен вариант SVG или PNG (препоръчва се за съвременни браузъри и инструменти за подобряване на достъпността)

Running backend tests for rendering mode MathML с резервен вариант SVG или PNG (препоръчва се за съвременни браузъри и инструменти за подобряване на достъпността).

Test Rendering the input "x^2+\text{a sample Text}" succeeded.

Test Comparing to the reference rendering succeeded.

Test Rendering of a+b in plain MathML mode succeeded.

Test Checking the presence of '+' in the MathML output succeeded.

Test Comparing the generated SVG with the reference failed.

Test Checking if MathML input is supported succeeded.

Test Rendering Presentation MathML sample succeeded.

Test Checking if the link to SVG image is correct succeeded.

Backend tests for rendering mode MathML с резервен вариант SVG или PNG (препоръчва се за съвременни браузъри и инструменти за подобряване на достъпността) completed.