Грешки в статичния код: Грешка с font тагове обвиващи препратки

Направо към навигацията Направо към търсенето

Забележка: Бройките за категориите не са точни, а са базирани на оценки.

Заглавие на страницата Font тага променя цвета на препратката в Tidy, но не и в HTML5 Чрез шаблон?
Няма резултати