Грешки в статичния код: Грешно вложен таг с различно визуализиране в HTML5 и HTML4

Направо към навигацията Направо към търсенето

Забележка: Бройките за категориите не са точни, а са базирани на оценки.

Заглавие на страницата Грешно влагане в HTML5 (нo не и в Tidy) Чрез шаблон?
Няма резултати