Джаджи

Направо към навигацията Направо към търсенето

По-долу е списъкът на специалните джаджи, които потребителите могат да активират чрез страницата си с настройки, както е указано на MediaWiki:Gadgets-definition. Този списък дава лесен достъп до страниците със системни съобщения, съдържащи описанието и кода на всяка джаджа.

Джаджи за разглеждане    [View description]

Джаджи за редактиране    [View description]

 • Допълнителна лента с интрументи за редактиране (Gadget-EditToolbar) — падащи менюта с често използвани в режим на редактиране на кода бутони за бързо въвеждане на текст, шаблони, виртуална клавиатура със специални символи  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-EditToolbar.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Същинска дефиниция на EditToolbar, допълнителната лента с интрументи за редактиране. Не се показва в настройките за джаджите, а се зарежда автоматично, в зависимост от това дали е отворена страница за редакция (action=edit).  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-EditToolbar-core.js

  Изисква следното потребителско право:

  • hidden
 • Редактиране на началото (EditTop) добавя препратка „редактиране“ за встъпителния раздел на страница (този, преди първия раздел).  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-edittop.js
 • WikEd е текстов редактор с разширени функционалности за Firefox, Safari, и Google Chrome (документация на английски).  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-wikEd.js
 • Горещи категории (HotCat) помага при вмъкването, промяната или изтриването на категории, като предлага постоянно актуализиращо се меню с категории (документация на немски)  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-HotCat.js
 • Съветник (Advisor) следи и предлага за поправка (преди натискането на бутон Съхраняване) на често срещани грешки в уикитекста: двойни интервали, дублиращи се заглавия на раздели, оптимизиране на вътрешни препратки, замяна на й с ѝ.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Advisor.js
 • Категорийният майстор (CategoryMaster) позволява преместването на съществуваща категория, като заедно с това и прекатегоризира всички страници и подкатегории, които се намират в нея.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-CategoryMaster.js

  Изисква следното потребителско право:

  • autopatrol

Джаджи за интерфейса    [View description]

 • Извеждане на резултати от търсене в нов подпрозорец – Списъкът от резултати при търсене се отваря в нов подпрозорец на браузъра чрез натискане на Ctrl (PC) или командата (Mac) при подаване на заявката за търсене (беседа)  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-search-new-tab.js
 • Изскачащи прозорци за бележките (ReferenceTooltips) показва в малко изскачащо прозорче (tooltip) съдържанието на дадена бележка при посочването ѝ с мишката в статията. Това позволява бележките да бъдат преглеждани, без да е необходимо да се прескача до края на страницата и обратно. Ако тази джаджа е включена заедно с NavigationPopups, последната има приоритет.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-ReferenceTooltips.js, Gadget-ReferenceTooltips.css
 • UTCLiveClock добавя часовник в личното меню, който показва текущото време според UTC и дава възможност за изчистване на складираното копие на страницата.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-UTCLiveClock.js
 • Черен облик (BlackSkin) Настройва облика Монобук със зелени букви на черен фон. Не използва Javascript, а само CSS. Изисква избраният облик в потребителските настройки да е Монобук (Monobook).  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Blackskin.css
  Джаджата е достъпна в облик „Монобук“.
 • PurgeTab добавя препратка * над страницата, която дава възможност за изчистване на складираното копие на страницата.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-purgetab.js
 • Категории в началото (Cats-on-top) копира реда с категориите начело на страницата, точно под заглавието. Съвместима е с джаджата HotCat.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-cats-on-top.js
 • HideFundraisingNotice — спиране на показването на обявата за набиране на средства.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-HideFundraisingNotice.css
 • QuickEditCounter – показва брояч на редакциите на потребителските страници  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-quickeditcounter.js

Джаджи за патрулиране    [View description]

 • Бързо патрулиране (Quick patrol) е удобство за патрульорите, които ползват опцията „Групиране на промени по страниците на последните промени и списъка за наблюдение“ (от меню Последни промени на настройките). Те могат да отмятат накуп всички групирани редакции по страницата, без значение дали са извършени от един или повече потребители.  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Quick patrol.js
 • Бързолик — позволява преглед на разликовите препратки в Последни промени и История, без да се напуска главната страница  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Quick diff.js
 • Бързо отменяне (Quick rollback) – инструмент за администратори, който позволява отмяна на редакции без да се напуска текущата страница. В допълнение към стандартните препратки [отмяна] се добавят по две нови препратки – доб (отбелязва в резюмето, че отменените редакции са зачетени като добронамерени) и ком (позволява да се въведе коментар, който да бъде включен в резюмето).  (View description | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Quick rollback.js