Джаджи

Направо към навигацията Направо към търсенето

По-долу е списъкът на специалните джаджи, които потребителите могат да активират чрез страницата си с настройки, както е указано на MediaWiki:Gadgets-definition. Този списък дава лесен достъп до страниците със системни съобщения, съдържащи описанието и кода на всяка джаджа.

Джаджи за разглеждане    [Преглед на кода]

Джаджи за редактиране    [Преглед на кода]

 • Допълнителна лента с интрументи за редактиране (Gadget-EditToolbar) — падащи менюта с често използвани в режим на редактиране на кода бутони за бързо въвеждане на текст, шаблони, виртуална клавиатура със специални символи  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-EditToolbar.js
  Активирана за всички по подразбиране.
 • Същинска дефиниция на EditToolbar, допълнителната лента с интрументи за редактиране. Не се показва в настройките за джаджите, а се зарежда автоматично, в зависимост от това дали е отворена страница за редакция (action=edit).  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-EditToolbar-core.js

  Изисква следното потребителско право:

  • hidden
 • Редактиране на началото (EditTop) добавя препратка „редактиране“ за встъпителния раздел на страница (този, преди първия раздел).  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-edittop.js
 • WikEd е текстов редактор с разширени функционалности за Firefox, Safari, и Google Chrome (документация на английски).  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-wikEd.js
 • Горещи категории (HotCat) помага при вмъкването, промяната или изтриването на категории, като предлага постоянно актуализиращо се меню с категории (документация на немски)  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-HotCat.js
 • Съветник (Advisor) следи и предлага за поправка (преди натискането на бутон Съхраняване) на често срещани грешки в уикитекста: двойни интервали, дублиращи се заглавия на раздели, оптимизиране на вътрешни препратки, замяна на й с ѝ.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Advisor.js
 • Категорийният майстор (CategoryMaster) позволява преместването на съществуваща категория, като заедно с това и прекатегоризира всички страници и подкатегории, които се намират в нея.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-CategoryMaster.js

  Изисква следното потребителско право:

  • autopatrol

Джаджи за интерфейса    [Преглед на кода]

 • Извеждане на резултати от търсене в нов подпрозорец – Списъкът от резултати при търсене се отваря в нов подпрозорец на браузъра чрез натискане на Ctrl (PC) или командата (Mac) при подаване на заявката за търсене (беседа)  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-search-new-tab.js
 • Изскачащи прозорци за бележките (ReferenceTooltips) показва в малко изскачащо прозорче (tooltip) съдържанието на дадена бележка при посочването ѝ с мишката в статията. Това позволява бележките да бъдат преглеждани, без да е необходимо да се прескача до края на страницата и обратно. Ако тази джаджа е включена заедно с NavigationPopups, последната има приоритет.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-ReferenceTooltips.js, Gadget-ReferenceTooltips.css
 • UTCLiveClock добавя часовник в личното меню, който показва текущото време според UTC и дава възможност за изчистване на складираното копие на страницата.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-UTCLiveClock.js
 • Черен облик (BlackSkin) Настройва облика Монобук със зелени букви на черен фон. Не използва Javascript, а само CSS. Изисква избраният облик в потребителските настройки да е Монобук (Monobook).  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Blackskin.css
  Джаджата е достъпна в облик „Монобук“.
 • PurgeTab добавя препратка * над страницата, която дава възможност за изчистване на складираното копие на страницата.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-purgetab.js
 • Категории в началото (Cats-on-top) копира реда с категориите начело на страницата, точно под заглавието. Съвместима е с джаджата HotCat.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-cats-on-top.js
 • HideFundraisingNotice — спиране на показването на обявата за набиране на средства.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-HideFundraisingNotice.css
 • QuickEditCounter – показва брояч на редакциите на потребителските страници  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-quickeditcounter.js

Джаджи за патрулиране    [Преглед на кода]

 • Бързо патрулиране (Quick patrol) е удобство за патрульорите, които ползват опцията „Групиране на промени по страниците на последните промени и списъка за наблюдение“ (от меню Последни промени на настройките). Те могат да отмятат накуп всички групирани редакции по страницата, без значение дали са извършени от един или повече потребители.  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Quick patrol.js
 • Бързолик — позволява преглед на разликовите препратки в Последни промени и История, без да се напуска главната страница  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Quick diff.js
 • Бързо отменяне (Quick rollback) – инструмент за администратори, който позволява отмяна на редакции без да се напуска текущата страница. В допълнение към стандартните препратки [отмяна] се добавят по две нови препратки – доб (отбелязва в резюмето, че отменените редакции са зачетени като добронамерени) и ком (позволява да се въведе коментар, който да бъде включен в резюмето).  (Преглед на кода | Изнасяне)
  Използва: Gadget-Quick rollback.js