Направо към съдържанието

Адигейски пословици и поговорки

От Уикицитат
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Адигея
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Абхазо-адигейски езици
 • В собствената дупка и мишката е смела.
  В своей норке и мышь храбра.
 • Глупакът на шарено се радва.
  Глупый пестрое любит.
 • Даже и камилата се весели веднъж в годината.
  Даже верблюд один раз в год веселится.
 • Ако сърцето не гледа, то и очите не виждат.
  Если сердце не смотрит, то и глаза не видят.
 • И глупакът е умен докато мълчи.
  И дурак умен, пока молчит.
 • Каква полза, че кравата дава много мляко, ако го разлива?
  Какой прок, что корова дает много молока, если она его разливает?
 • Силният дъжд не вали дълго.
  Крупный дождь долго не идет.
 • Който не се срамува да го каже, той няма да се уплаши и да го стори.
  Кто не постыдится сказать, тот и сделать не побоится.
 • Ласкавото агънце от две майки суче.
  Ласковый ягненок двух маток сосет.
 • По-добре умен враг, отколкото глупав приятел.
  Лучше иметь умного врага, чем глупого друга.
 • Майката гледай, за дъщерята се жени.
  На мать смотри, на дочери женись.
 • Не се смей на този, който първи падне.
  Не смейся над тем, кто падает первым.
 • Рана от сабя зараства, от език – не.
  Рана от сабли заживет, от языка — нет.
 • Тайната, известна на трима, вече не е тайна.
  Тайна, известная троим, уже не тайна.
 • Страхливецът първи удря.
  Трус бьет первым.
 • Който има много недостатъци, лесно ги намира в другите.
  У кого много недостатков, тот их легко находит и у других.
 • Умей да се оправяш с глупаците, умният сам ще се оправи с теб.
  Умей обойтись с глупым, а умный сам с тобой обойдется.
 • Доброто оръжие е добър спътник.
  Хорошее оружие — хороший спутник.
 • За което слепият се е хванал – здраво го държи.
  Что слепой схватил, то он крепко держит.
 • Хвалѝ старото, но избирай новото.